หมายเลข ID หัวข้อ : 00202583 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2021

การรองรับสำหรับ eARC

    โดยการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับ ระบบเสียงที่รองรับ eARC ได้ด้วยสาย HDMI เสียงคุณภาพสูงที่ปกติทีวีไม่สามารถถอดรหัสได้เอง จะสามารถส่งผ่านจากทีวีไปให้กับ อุปกรณ์ที่รองรับได้

    หมายเหตุ:

    • เครื่องบางรุ่นใน X80J / X81J ซีรีส์ไม่รองรับ eARC กรุณาดูในเว็บไซต์ สนับสนุนของ Sony (Sony Support) สำหรับข้อมูลจำเพาะของรุ่นเครื่องของท่าน
    • ต้องมั่นใจว่าใช้สายที่มีอีเธอร์เน็ต (Ethernet)
    • ทีวีนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะแสดงว่าเชื่อมต่อกับระบบเสียงผ่านทาง eARCอยู่หรือไม่ ถ้าต้องการตรวจเช็ค ให้เล่นแหล่งจ่ายที่ให้เสียงออกมาเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อผ่าน eARCเช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHDและจากนั้นให้ตรวจเช็คว่า รูปแบบเสียงเหล่านั้นมีแสดงในระบบเสียงหรือไม่