หมายเลข ID หัวข้อ : 00202583 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/09/2018

Android TV ของฉันรองรับ eARC ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ อุปกรณ์ Android TV™ ของท่านรองรับ Enhanced Audio Return Channel (eARC)ได้. เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับระบบเสียงที่ใช้งานได้กับ eARC โดยใช้สาย HDMI® ทีมีอีเธอร์เน็ต สำหรับให้ออดิโอเอาท์พุทคุณภาพสูง