หมายเลข ID หัวข้อ : 00202583 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

Android TV ของฉันรองรับ eARC ได้หรือไม่?

  ได้ อุปกรณ์ Android TV™ ของท่านรองรับ Enhanced Audio Return Channel (eARC)ได้. เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับระบบเสียงที่ใช้งานได้กับ eARC โดยใช้สาย HDMI® ทีมีอีเธอร์เน็ต สำหรับให้ออดิโอเอาต์พุตคุณภาพสูง

  หมายเหตุ:

  • ต้องมั่นใจว่าใช้สายที่มีอีเธอร์เน็ต (Ethernet)
  • ทีวีไม่มีฟีเจอร์ที่จะแสดงว่าเชื่อมต่อกับ ระบบเสียงผ่านทาง eARC หรือไม่
   ถ้าต้องการตรวยเช็ค ให้เล่นแหล่งจ่ายที่ให้เสียงออกมาเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อผ่าน eARC เช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHD และจากนั้นให้ตรวจเช็คว่าฟอร์แมทเสียงเหล่านั้นแสดงในระบบเสียงหรือไม่