หมายเลข ID หัวข้อ : 00206726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

วิธีการเปลี่ยนภาษาของ Screen reader ไปเป็นภาษาที่แตกต่างออกไป.

  ภาษาของ Screen reader สามารถจะทำการเปลี่ยนได้เฉพาะเมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการเปลื่ยนภาษา ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Accessibility ในกลุ่มของ System Preferences.
  4. เลือกที่ Text to speech.
  5. เลือกที่  Engine configuration. (สำหรับ Android™ 7.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  6. เลือกที่ Language, จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการ.

   

  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC