หมายเลข ID หัวข้อ : 00072147 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/05/2020พิมพ์

รูปภาพออกมาเบลอเมื่อใช้การจำลองหน้าจอด้วยตนเอง (manual screen mirroring).

  รูปภาพบนทีวีอาจไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ออกมาจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ นั้น. ถ้าหากความละเอียดของไฟล์ที่จะทำการเล่นจากอุปกรณ์มือถือเป็นแบบมีคุณภาพต่ำ, รูปภาพบนจอทีวีอาจออกมาเบลอหรือเป็นช่องสี่เหลี่ยม. ต้องแน่ใจว่า ไฟล์นั้นเป็นแบบมีความคมชัดสูง และอุปกรณ์มือถือนั้นเชื่อมต่อเข้ากับทีวีอยู่โดยใช้สาย Mobile High-Definition Link (MHL) HDMI.

  หมายเหตุ:
  • ความละเอียดของคอนเทนท์ที่เล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยออกมาต่ำ (720p หรือ 480p). ความละเอียดที่แนะนำคือ 1080p.
  • การจำลองหน้าจอ (screen mirroring) จะให้ความละเอียดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออกมาต่ำ (720p หรือ 480p). แม้ว่า คอนเทนท์นั้นจะมีความละเอียดสูง, ภาพอาจออกมาเบลอ เนื่องจาก มีค่าความละเอียดที่ต่ำของเอาท์พุทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอนเทนท์ที่เล่นนั้นมีค่าความละเอียดอยู่ที่ 1080p.
  • ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสาย MHL HDMI.

   MHL HDMI cable

  • วิดีโอหรือออดิโออาจจะมีการขาดตอนหรือหยุดไปได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน.
  • เครื่องบางรุ่นอาจไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ MHL. ให้ดูรายละเอียดสเปคของทีวี, โปรดดูที่คู่มือ.