หมายเลข ID หัวข้อ : 00206715 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

คอนเทนท์ 4K อะไรบ้างที่ Android TV รองรับได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Android TV รองรับคอนเทนท์รูปภาพและวิดีโอ 4K จากอินพุท USB , อินพุท HDMI , Home Network, และการสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ต.

แหล่งกำเนิดข้อมูล(Data Source)

ภาพถ่าย

ภาพยนตร์

HDMI

USB

Home Network

Internet streaming


หมายเหตุ: