หมายเลข ID หัวข้อ : 00259666 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

ทำไมหน้าจอโฮม (Home) จึงแสดงตลอดเมื่อฉันเปิดทีวี? (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2564)

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้จะใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  ท่านสามารถเปลี่ยนลักษณะการเริ่มต้นทำงานของทีวีตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. กดที่ปุ่ม  การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ ลักษณะการเปิดเครื่อง (Power on behavior)
  3. เลือกที่ อินพุตล่าสุด (Last input)

  หมายเหตุ:

  • มีสองตัวเลือกในการตั้งค่า ลักษณะการเปิดเครื่อง (Power on behavior)
   • หน้าจอโฮม (Home screen): ทีวีเริ่มการทำงานด้วยหน้าจอ โฮม (Home)
   • อินพุตล่าสุด (Last input): ทีวีจะเริ่มการทำงานด้วยช่องทีวี หรือ อินพุตภายนอกที่ดูเป็นอันล่าสุด
  • ถ้ามีการเปิดเครื่องภายใน 30 วินาทีหลังการปิดเครื่องก่อนหน้า ทีวีจะเริ่มการทำงานด้วยแอปที่แสดงครั้งล่าสุดโดยไม่เกี่ยวกับ การตั้งค่าของ ลักษณะการเปิดเครื่อง (Power on behavior)
  • ถ้าหากปิดเครื่องในระหว่างที่กำลังแสดงหน้าจอ โฮม (Home) หรือหน้าจอ แอปพลิเคชันอื่น (ยกเว้น ช่อง TV และ อินพุตภายนอก) ทีวีจะเริ่มการทำงานที่หน้าจอ โฮม (Home) โดยไม่เกี่ยวกับ การตั้งค่าของ ลักษณะการเปิดเครื่อง (Power on behavior)
  • ค่าเริ่มต้นของ ลักษณะการเปิดเครื่อง (Power on behavior) จะขึ้นอยู่กับสถานะของการลงชื่อเข้าใช้ บัญชีผู้ใช้ Google ถ้าท่านลงชื่อเข้า บัญชีผู้ใช้ Google ในทีวี ค่าเริ่มต้นจะเป็น หน้าจอโฮม (Home screen) ถ้าไม่ใช่ อินพุตล่าสุด (Last input) จะเป็นค่าเริ่มต้น