หมายเลข ID หัวข้อ : 00267740 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

วิธีการแสดงเวลาในหน้าจอโฮม (Home) ของ Android TV™ หรือ Google TV™

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่สามารถใช้ได้ (Applicable Products and Categories) ของหัวข้อนี้

    เลือกชนิดทีวีของท่าน

    สำหรับ Google TV

    สำหรับ Android TV