หมายเลข ID หัวข้อ : 00257152 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/02/2021

ไฟล์แบบใดที่รองรับได้สำหรับการเล่นผ่าน เครือข่ายในบ้านและ การเล่น USB?

  หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ที่รองรับได้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามการอัปเดต ถ้าต้องการตรวจดูข้อมูลล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้


  สำหรับ Android TV: ให้ดูคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  รูปแบบไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้โดยแอป อัลบั้ม (Album) , เพลง (Music), และ วิดีโอ(Video)?  


  สำหรับรุ่นที่เป็น LCD ก่อนหน้านี้ (2555 และหลังจากนั้น): ให้ดูที่คู่่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  สำหรับรุ่นที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้ การใช้งานด้วยกันได้จะดูได้ง่าย ๆ จากคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เข้าใช้งาน เว็บไซต์ด้านล่างและดูคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของทีวีของท่านตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  https://www.sony.co.uk/support/en/series/prd-tvhc-tv-lcd

  หมายเหตุ: การแสดงของหน้าจอและ ตัวเลือกในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะแตกต่างได้จากสถานการณ์จริง

  1. คลิกที่ชื่อรุ่นทีวีของท่าน
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีตรวจดูชื่อรุ่นทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับ  วิธีตรวจดูชื่อรุ่นทีวีของท่าน ด้านล่าง
  2. คลิกที่ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (บางครั้งจะเรียกว่า iManual) ในรายการของ คู่มือ (Manuals)
  3. หลังจากที่เปิด คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือ iManualให้คลิกที่ การใช้ อุปกรณ์อื่น ๆ (Using Other devices)
   หมายเหตุ: ถ้ามีกล่องสำหรับค้นหาใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)ให้ค้นหา "USB" และเลือกที่ การเล่นภาพถ่าย / เพลง / วิดีโอ ผ่าน USB (Playback Photo / Music / Video via USBX หน้าของ รูปแบบข้อมูลที่รองรับได้จะหาได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนด้านล่าง
  4. คลิกที่ รูปแบบไฟล์ที่เล่นได้ (Playable file formats) (DLNA, USB)
  5. คลิกที่ รายการ Codec (Codec list)
  6. ดูในช่อง ขยาย (Extension) เพื่อหาชนิดของไฟล์ที่ใช้ด้วยกันได้ทั้งหมด การใช้งานด้วยกันได้ เป็นของทั้ง USB และ เชื่อมต่อภายในบ้าน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

  หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ไม่มีเวอร์ชันที่เป็น HTML ของ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) แต่มี คู่มือการใช้งาน (Instruction manual) หรือ คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) แบบ PDF ในเมนู นำทางยังโฮม (Navigating through Home) ให้มองหา มีเดีย (Media)การเล่น ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอ ผ่าน USB (Playing back Photo/Music/Video via USB)
  • ความละเอียดของวิดีโอ 4K ไม่รองรับจากการเชื่อมต่อภายในบ้าน
  • ไฟล์ Photo RAW รองรับได้เฉพาะที่มาจาก อินพุต USB เท่านั้น
  • ไฟล์เพลง LPCM รองรับได้เฉพาะที่มาจากการ เชื่อมต่อภายในบ้านเท่านั้น