หมายเลข ID หัวข้อ : 00203636 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

รูปภาพที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายในบ้าน สามารถจะหมุนได้หรือไม่โดยใช้แอปพลิเคชัน Album?

  ไม่ได้, รูปภาพที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายในบ้าน ไม่สามารถจะหมุนได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Album.

  หมายเหตุ: รูปภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านทางพอร์ต USB สามารถจะหมุนได้.
  เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เก็บรูปภาพไว้ เข้ากับทีวีผ่านทางพอร์ต USB, และหมุนรูปภาพด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เฉพาะ Android™ 8.0 (Oreo)™ เท่านั้น:
   เลือกที่ Apps.
  3. เลือกที่ Album ในกลุ่มของApps.
  4. เลือกที่ Folders หรือ ชื่อของ USB Device.
  5. เลือกรายการของรูปภาพ.
  6. เลือกรูปภาพที่ต้องการ.
  7. กดที่ปุ่ม ACTION MENU .
  8. เลือกที่ Rotate ในกลุ่มของ Album.
    

  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC