หมายเลข ID หัวข้อ : 00203636 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

รูปภาพที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายในบ้าน สามารถจะหมุนได้หรือไม่โดยใช้แอปพลิเคชัน Album?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่ได้, รูปภาพที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายในบ้าน ไม่สามารถจะหมุนได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Album.

หมายเหตุ: รูปภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านทางพอร์ต USB สามารถจะหมุนได้.
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เก็บรูปภาพไว้ เข้ากับทีวีผ่านทางพอร์ต USB, และหมุนรูปภาพด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เฉพาะ Android™ 8.0 (Oreo)™ เท่านั้น:
  เลือกที่ Apps.
 3. เลือกที่ Album ในกลุ่มของApps.
 4. เลือกที่ Folders หรือ ชื่อของ USB Device.
 5. เลือกรายการของรูปภาพ.
 6. เลือกรูปภาพที่ต้องการ.
 7. กดที่ปุ่ม ACTION MENU .
 8. เลือกที่ Rotate ในกลุ่มของ Album.
   

*Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC