หมายเลข ID หัวข้อ : 00114126 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/05/2022พิมพ์

เมื่อเล่นหรือสะท้อนคอนเทนท์ของเครือข่าย จะไม่สามารถเล่นได้เป็นปกติ เช่นการเล่นความเร็วต่ำ การหยุด

เมื่อเล่นหรือสะท้อนคอนเทนท์ของเครือข่าย (วีดีโอ เพลง หรือ ภาพถ่าย), การเล่นที่ความเร็วต่ำ การหยุดการเล่น การอ่านซ้ำ การมีบล็อกนอยส์ หรือเสียงมีการขาดตอน

  ปัญหาเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ เมื่อความเร็วในสายของเครือข่ายของท่านลดลง มีหลายสิ่งที่สามารถทำให้ความเร็วลดลงได้, ให้ตรวจเช็คดูในกรณีทั่วไปดังต่อไปนี้:

  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับคอนเทนท์จากอินเทอร์เน็ต:

  1. รีสตาร์ท อุปกรณ์เครือข่ายของท่านใหม่

   การรีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของท่านใหม่ (เราเตอร์/เราเตอร์ไร้สาย/โมเด็ม) มักจะสามารถปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้
  2. เมื่อสัญญาณ Wi-Fi ระหว่าง เราเตอร์ไร้สายและทีวีของท่านอ่อน

   ถ้าหากการเชื่อมต่อด้วย LAN แบบมีสายทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แสดงว่าสัญญาณ Wi-Fi ของท่านอาจจะอ่อน/หรือมีความเร็วต่ำ ขยับทีวีและ เราเตอร์ไร้สายให้เข้าใกล้กันมากขึ้น และทดสอบดูการดีขึ้น ระวังว่าการนำเข้าไปใกล้กันเกินไปก็สามารถจะทำให้สัญญาณอ่อนแรงลงได้เช่นกัน ต้องมั่นใจว่ามีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น อาจจะทำให้เกิดการรบกวนได้ด้วย ปิด อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือแยกออกห่างจากทีวีและ เราเตอร์ไร้สาย แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น ให้เชื่อมต่อ เราเตอร์ไร้สายเข้ากับทีวีผ่านทางสาย LAN โดยตรง
  3. ทีวีและ อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่นมีการใช้ อินเทอร์เน็ตพร้อมกัน

   อาจจะทำให้ความเร็วในสายเครือข่ายของทีวีช้าลงได้ ตรวจเช็คดูว่า ยังคงมี อุปกรณ์ตัวอื่นใช้ อินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้สถานการณ์ดีขึ้น
  4. มีความผู้เข้าใช้บริการหนาแน่นกับผู้ให้บริการนั้น

   เมื่อคอนเทนท์มีการโหลดอย่างต่อเนื่อง ให้ลองดู คอนเทนท์ใน อินเทอร์เน็ตอื่นดู ถ้าหาก คอนเทนท์อื่นสามารถดูได้อย่างราบรื่น แสดงว่า ผู้ให้บริการคอนเทนท์ที่ทำการโหลดต่อเนื่องนั้นอาจจะกำลังมีผู้ใช้มาก หลีกเลี่ยงผู้ให้บริการนั้น ในระหว่างที่มีการเข้าใช้งานสูง หรือลองเข้าไปในคอนเทนท์นั้นในตอนหลัง ถ้าหาก คอนเทนท์ทาง อินเทอร์เน็ตอื่นก็มีการโหลดที่ต่อเนื่องเหมือนกัน แสดงว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านนั้นกำลังประสบปัญหามีผู้เข้าใช้งานหนาแน่นมาก หลีกเลี่ยงการเล่น หรือสะท้อน คอนเทนท์ทางเครือข่ายในระหว่างที่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านกำลังมีการใช้งานหนาแน่นเกินไป และตรวจเช็คกับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านดูว่าสามารถจะเข้ามาในตอนหลังได้หรือไม่
  5. คุณภาพของวิดีโอของ คอนเทนท์ทาง อินเทอร์เน็ตไม่ดีตั้งแต่แรกแล้ว

   คุณภาพของวิดีโอจะขึ้นอยู่กับ ความละเอียด บิตเร็ต ฯลฯ คอนเทนท์ที่มี ความละเอียดต่ำจะให้ภาพออกมาคุณภาพต่ำไปด้วย
    

  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับคอนเทนท์ จากเครือข่ายในบ้านของท่าน:

  1. รีสตาร์ท อุปกรณ์เครือข่ายของท่านใหม่

   การรีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของท่านใหม่ (เราเตอร์/เราเตอร์ไร้สาย/โมเด็ม) มักจะสามารถปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้
  2. เมื่อสัญญาณ Wi-Fi ระหว่าง เราเตอร์ไร้สายและเซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์ของท่านอ่อน

   ถ้าหากการเชื่อมต่อด้วย LAN แบบมีสายทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แสดงว่าสัญญาณ Wi-Fi ของท่านอาจจะอ่อน/หรือมีความเร็วต่ำ ขยับ เราเตอร์ไร้สายให้เข้าใกล้กับเซิร์ฟเวอร์ คอนเทนท์ของท่าน (อุปกรณ์ที่มีคอนเทนท์อยู่) และทดสอบดูว่าดีขึ้นหรือไม่ ระวังว่าการนำเข้าไปใกล้กันเกินไปก็สามารถจะทำให้สัญญาณอ่อนแรงลงได้เช่นกัน ต้องมั่นใจว่ามีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
   นอกจากนี้ อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น อาจจะทำให้เกิดการรบกวนได้ด้วย ปิด อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือแยกออกห่างจากเราเตอร์ไร้สาย และ เซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์
   แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น ให้เชื่อมต่อ เราเตอร์ไร้สายเข้ากับเซิร์ฟเวอร์คอนเทนท์ เข้ากับทีวีผ่านทางสาย LAN โดยตรง
  3. เมื่อสัญญาณ Wi-Fi ระหว่าง เราเตอร์ไร้สายและทีวีของท่านอ่อน

   ถ้าหากการเชื่อมต่อด้วย LAN แบบมีสายทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แสดงว่าสัญญาณ Wi-Fi ของท่านอาจจะอ่อน/หรือมีความเร็วต่ำ ขยับทีวีและ เราเตอร์ไร้สายให้เข้าใกล้กันมากขึ้น และทดสอบดูการดีขึ้น ระวังว่าการนำเข้าไปใกล้กันเกินไปก็สามารถจะทำให้สัญญาณอ่อนแรงลงได้เช่นกัน ต้องมั่นใจว่ามีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น อาจจะทำให้เกิดการรบกวนได้ด้วย ปิด อุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น หรือแยกออกห่างจากทีวีและ เราเตอร์ไร้สาย แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น ให้เชื่อมต่อ เราเตอร์ไร้สายเข้ากับทีวีผ่านทางสาย LAN โดยตรง