หมายเลข ID หัวข้อ : 00130267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

คอนเทนท์ 3D จากอุปกรณ์ USB หรือจากเครือข่ายในบ้านจะไม่มีการเล่นใน Android TV.

  • รูปถ่าย 3D

   ทีวีไม่รองรับภาพถ่าย 3D จากเครือข่ายในบ้าน หรือ อุปกรณ์ USB.

  • ภาพยนตร์ 3D

   คอนเทนท์ที่สนับสนุน 3D แบบอัตโนมัติการเล่นจะเล่นได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบ 3 มิติ. ถ้าไม่ได้เล่นในรูปแบบ 3 มิติ, เลือก 3D(Side-by-Side) หรือ 3D(Over-Under) จาก 3D settings โดยมีรายละเอียดดังนี้.

   1. กดที่ปุ่ม Action Menu บนรีโมท.
   2. เลือกที่ 3D ในกลุ่ม Display & Sound.
   3. เลือกที่ 3D display.
   4. เลือกที่ 3D (side-by-Side) หรือ 3D (Over-Under).

   หมายเหตุ: หากไม่มีการใช้งานคอนเทนต์ที่เล่นในแบบ 3 มิติได้โดยทำตามขั้นตอนด้านบน, โปรดทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ของทีวีให้ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด. สำหรับวิธีการอัพเดต, โปรดดูที่: วิธีทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ .