หมายเลข ID หัวข้อ : 00130267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

คอนเทนท์ 3D จากอุปกรณ์ USB หรือจากเครือข่ายในบ้านจะไม่มีการเล่นใน Android TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 • รูปถ่าย 3D

  ทีวีไม่รองรับภาพถ่าย 3D จากเครือข่ายในบ้าน หรือ อุปกรณ์ USB.

 • ภาพยนตร์ 3D

  คอนเทนท์ที่สนับสนุน 3D แบบอัตโนมัติการเล่นจะเล่นได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบ 3 มิติ. ถ้าไม่ได้เล่นในรูปแบบ 3 มิติ, เลือก 3D(Side-by-Side) หรือ 3D(Over-Under) จาก 3D settings โดยมีรายละเอียดดังนี้.

  1. กดที่ปุ่ม Action Menu บนรีโมท.
  2. เลือกที่ 3D ในกลุ่ม Display & Sound.
  3. เลือกที่ 3D display.
  4. เลือกที่ 3D (side-by-Side) หรือ 3D (Over-Under).

  หมายเหตุ: หากไม่มีการใช้งานคอนเทนต์ที่เล่นในแบบ 3 มิติได้โดยทำตามขั้นตอนด้านบน, โปรดทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ของทีวีให้ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด. สำหรับวิธีการอัพเดต, โปรดดูที่: วิธีทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ .