หมายเลข ID หัวข้อ : 00204083 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ข้อมูลทั่วไปในการแสดงไฟล์รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง แบบไร้สายใน Android TV จากอุปกรณ์ Apple.

    ไฟล์รูปถ่าย วิดีโอและเพลง จากอุปกรณ์ดิจิทัลโมบาย Apple iPad, อุปกรณ์ดิจิทัลโมบาย Apple iPhone หรือเครื่องเล่นแบบพกพา Apple iPod สามารถจะดูได้ใน Android™ TV โดยใช้ฟีเจอร์ Google Cast™.

    หมายเหตุ: