หมายเลข ID หัวข้อ : 00145979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ภาพดูเหมือนจะสว่างและซีดเมื่อเล่นคอนเทนท์ HDR.

  สำหรับเครื่องรุ่นที่รองรับ HDR ได้
  (X93xxC_X94xxC/X90xxC_X91xxC/S85xxC/X85xxC ซีรีย์)
  ปรากฎการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายแฟลก HDR. ถ้าต้องการจะดูภาพในคุณภาพที่เหมาะสม ให้ตั้งค่า โหมดภาพ ไปที่ โหมด HDR-video ดังต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Picture & Display ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกไปที่ Picture adjustments.
  5. เลือกไปที่ Picture.
  6. เลือกไปที่ Picture mode.
  7. เลือกไปที่ HDR-Video.

  หมายเหตุ: ฟังก์ชัน HDR จะได้รับการเพิ่มเข้าไปให้กับทีวีนี้จากการอัปเดตซอฟต์แวร์. ถ้าหากโหมด HDR-video ไม่มีให้Picture mode, ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ และจากนั้นให้ตั้งไปเป็นโหมด HDR-video .

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ไม่รองรับ HDR
  (นอกเหนือจาก X93xxC_X94xxC/X90xxC_X91xxC/S85xxC/X85xxC ซีรีย์)
  เมื่อทีวีไม่รองรับ HDR ทำการเล่นคอนเทนท์ที่เป็น HDR ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น. กรุณาเล่นคอนเทนท์แบบธรรมดาแทน.