หมายเลข ID หัวข้อ : 00142671 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2017

Android TV รองรับ เมาส์ USB หรือ เมาส์ Bluetooth ได้หรือไม่?

    เมาส์ Universal Serial Bus (USB) หรือ Bluetooth ที่มีจำหน่าย และ ระบุว่า สำหรับ Android ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า จะทำงานได้กับ Android TV.