หมายเลข ID หัวข้อ : 00122056 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2016

ฉันจะสามารถรับชมคอนเทนท์ 2D ใน แบบ 3D (3D จำลอง) ได้หรือไม่?

    ระบบไม่สามารถแปลงคอนเทนท์ 2D ไปเป็น 3D ได้ เนื่องจาก ไม่ได้รองรับการแสดงแบบ 3D จำลอง.