หมายเลข ID หัวข้อ : 00199455 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการดูภาพยนตร์ 4K ใน YouTube กับ Android TV™

  เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ 4K ใน YouTube ด้วย Android TV ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ 4K ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

   ข้อสำคัญ: แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อแบบใช้สาย เนื่องจากวิดีโอ 4K ใช้ข้อมูลความจุสูง ถ้าหากการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตมีความเร็วไม่สูงพอ วิดีโอนั้นอาจจะเล่นได้ไม่ราบรื่น (แนะนำให้ใช้สายบรอดแบนด์ที่มีความเร็วขั้นต่ำ 40 Mbps) ถ้าหากท่านมีสาย LAN ให้ลองทำการเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราท์เตอร์ wireless LAN และทีวี 

   หมายเหตุ:

   • เชื่อมต่อแบบมีสาย
   • การเชื่อมต่อไร้สาย
   • ถ้าหากท่านสลับจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เชื่อมต่ออยู่แล้วไปเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย การเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราท์เตอร์ wireless LAN และทีวีนั้นอาจจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันที
    ในกรณีนี้ ให้กดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์ของทีวีเพื่อทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่
   • ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจเช็คดูว่า ทีวีมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง LAN แบบใช้สาย
    1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
     หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ ช่วยเหลือ ได้ โดยการกดที่ปุ่มHOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
     HOME ->  แอปพลิเคชัน (Apps) -> ช่วยเหลือ (Help) (สำหรับ Android™ 7.0 หรือก่อนหน้านั้น: HOME ->  ช่วยเหลือ)
    2. เลือกที่ View network status ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information และตรวจเช็คดูว่ามี Wired แสดงอยู่ใน Connection method
    3. เลือกที่ Check Connection เพื่อดูสถานะของการเชื่อมต่อของเครือข่าย
  2. ค้นหาภาพยนตร์ 4K ใน YouTube
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือก YouTube ในกลุ่มของ Apps
    หมายเหตุ: วีดีโอสามารถจะเล่นได้เฉพาะในความละเอียดระดับ 4K เท่านั้นเมื่อทำการเล่นจากแอป YouTube ถ้าหากท่านเล่นวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ จะไม่เล่นในระบบ 4K
   3. ค้นหาคำหลักต่าง ๆ เช่น 4K video จากช่องสำหรับค้นหาของ YouTube

    ตัวอย่างของวิธีการค้นหาสำหรับภาพยนตร์ที่อัปโหลดในความละเอียดระดับ 4K

    หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำต่าง ๆ ในวิธีการค้นหาจากวิดีโอเหล่านั้นที่ได้รับการเผยแพร่ในแชลเแนล YouTube ที่เป็นทางการของ Sony ตามขั้นมูล ณ เดือน สิงหาคม 2559 ภาพยนตร์ในแชลแนลนี้มีการอัปเดตเป็นรายวัน ดังนั้นผลการค้นหาจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
    • ค้นหาด้วยคำหลักต่าง ๆ
     ถ้าหากท่านพิมพ์ α7 และ 4K (หรือ alpha7 และ 4K) ก็จะพบกับวิดีโอ 4K ที่สวยงามที่ถ่ายโดยกล้องดิจิทัลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่น α7RII ของ Sony จำนวนมากมาย
    • การค้นหาในภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ออกเผยแพร่ในแชลแนลที่เป็นทางการของ Sony
     ท่านอาจจะเลือก Sony จากเมนูทางด้านซ้าย และค้นหาภาพยนตร์ 4K ต่าง ๆ จากภาพตัวอย่างขนาดเล็ก ในทางด้านขวา
    • ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงโดยการเลือกที่ ไอคอนของ MIC ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
  3. ตรวจเช็คดูว่าการเล่นของภาพยนตร์นั้นใน YouTube เป็น 4K หรือไม่ หรือไม่ก็ต้องทำการเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพ
   1. ในระหว่างการเล่น ให้กดที่ปุ่ม Enter บนรีโมทคอนโทรล
   2. กดที่ปุ่มลูกศรที่ชี้ไปทางด้านซ้าย เพื่อเลือกที่  (More) และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
    ตรวจเช็คดูไอคอนของ Quality บนหน้าจอนี้
    • ถ้าหากเป็นไอคอน 4Kสีน้ำเงิน แสดงว่าท่านกำลังรับชมคอนเทนท์ที่มีความละเอียดระดับ 4K
     ในตอนที่ไอคอน 4K สีน้ำเงินไม่ได้แสดงขึ้นมา แสดงว่าท่านกำลังรับชมคอนเทนท์ที่เป็นความละเอียดระดับอื่นอยู่
    • ถ้าต้องการเปลี่ยนคุณภาพของภาพ ให้เลือกที่ Quality และจากนั้นให้เลือกที่ 2160p, 4K
    หมายเหตุ: ขั้นตอนหรือรายการเมนูของ YouTube มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายหรือสภาวะการใช้งาน วิดีโออาจจะหยุดนิ่งหรือเริ่มมีการบัฟเฟอร์ ในระหว่างการเล่นวิดีโอ YouTube ที่ความละเอียดระดับ 4K ท่านอาจจะไม่สามารถเลือก 2160p, 4K ได้ อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย
  ในกรณีเหล่านี้ ให้ตั้งค่า Quality ของ YouTube ไปที่ Auto หรือ Low resolution (การตั้งค่านี้ ให้อ้างอิงกับขั้นตอนที่ 3 ในหัวข้อนี้)