หมายเลข ID หัวข้อ : 00199455 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

วิธีการดูภาพยนตร์ 4K ใน YouTube กับ Android TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ 4K ใน YouTube ด้วย Android TV ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ 4K , ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

 1. เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือไร้สาย. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
  • วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
  • วิธีการเชื่อมต่อกับ Android TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.

   ข้อสำคัญ: แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อแบบใช้สาย. เนื่องจากวิดีโอ 4K ใช้ข้อมูลความจุสูง, ถ้าหากการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตมีความเร็วไม่สูงพอ, วิดีโอนั้นอาจจะเล่นได้ไม่ราบรื่น (แนะนำให้ใช้สายบรอดแบนด์ที่มีความเร็วขั้นต่ำ 40 Mbps). ถ้าหากท่านมีสาย LAN , ให้ลองทำการเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราท์เตอร์ wireless LAN และทีวี. 

   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากท่านสลับจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เชื่อมต่ออยู่แล้วไปเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย, การเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราท์เตอร์ wireless LAN และทีวีนั้นอาจจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันที. ในกรณีนี้, ให้กดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์ของทีวีเพื่อทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่.
   • ท่านสามารถตรวจสอบดูว่ามีการเชื่อมต่อกับ LAN แบบใช้สายแล้วหรือไม่ดังต่อไปนี้.
    1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
    2. ตรวจสอบดูไอคอนของ Network Settings ในกลุ่มของSettings ว่าเหมือนกับในรูปด้านล่างนี้.

     รูปภาพประกอบ
 2. ค้นหาภาพยนตร์ 4K ใน YouTube.
  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือก YouTube ในกลุ่มของ Apps.
   หมายเหตุ: วิดีโอต่าง ๆ สามารถจะทำการเล่นได้ในความละเอียดระดับ 4K เมื่อทำการเล่นจากแอป YouTube ของเมนู Home. ถ้าหากท่านเล่นวิดีโอต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ภาพยนตร์นั้นจะไม่เล่นในระดับ 4K.
  3. ค้นหาคำหลักต่าง ๆ เช่น 4K video จากช่องสำหรับค้นหาของ YouTube.

   ตัวอย่างของวิธีการค้นหาสำหรับภาพยนตร์ที่อัปโหลดในความละเอียดระดับ 4K

   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการค้นหาจากวิดีโอเหล่านั้นที่ได้รับการเผยแพร่ในแชลเแนล YouTube ที่เป็นทางการของ Sony ตามขั้นมูล ณ เดือน สิงหาคม 2016. ภาพยน่ตร์ในแชลแนลนี้ได้รับการอัปเดตเป็นรายวัน, ดังนั้นผลการค้นหาจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม.

   • ค้นหาด้วยคำหลักต่าง ๆ
    ถ้าหากท่านพิมพ์ α7 และ 4K (หรือ alpha7 และ 4K), ก็จะพบกับวิดีโอ 4K ที่สวยงามที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตัลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่น α7RII ของ Sony จำนวนมากมาย.
   • การค้นหาในภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ออกเผยแพร่ในแชลแนลที่เป็นทางการของ Sony
    ท่านอาจจะเลือก Sony จากเมนูทางด้านซ้าย และค้นหาภาพยนตร์ 4K ต่าง ๆ จากภาพตัวอย่างขนาดเล็ก ในทางด้านขวา.

 3. ตรวจเช็คดูว่าภาพยนตร์ที่เล่นใน YouTube นั้นเป็น 4K, หรือเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพดู

  ท่านสามารถเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพ(ความละเอียด) ของภาพยนตร์ที่ท่านกำลังดูอยู่ได้โดยการคลิกที่  รูปภาพประกอบ (Quality) บนหน้าจอเล่นกลับของ YouTube. ถ้าหากมี 2160p แสดงใน Image quality (resolution), แสดงว่าระดับคุณภาพของภาพยนตร์นั้นคือ 4K.

  หมายเหตุ: ไอคอนรูปภาพประกอบ อาจจะไม่มีแสดงออกมา ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้อยู่.

 4. เล่นภาพยนตร์ได้ราบรื่นมากขึ้น ปรับปรุงความชัดเจน
  ในขณะเล่นภาพยนตร์, ให้เปิด Motionflow ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีความชัดเจนดีขึ้นหรือไม่.
  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท.
  2. เลือกไปที่ Picture adjustments.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Motion.
  5. เลือกไปที่ Motionflow.
  6. เลือกที่ Standard, Smooth, หรือหลังจากการเลือก Custom ท่านสามารถทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Smoothness และ Clearness ไปเป็น Maxได้.