หมายเลข ID หัวข้อ : 00199455 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

วิธีการดูภาพยนตร์ 4K ใน YouTube กับ Android TV™

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ 4K ใน YouTube ด้วย Android TV ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ 4K , ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

 1. เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือไร้สาย. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.

  ข้อสำคัญ: แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อแบบใช้สาย. เนื่องจากวิดีโอ 4K ใช้ข้อมูลความจุสูง, ถ้าหากการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตมีความเร็วไม่สูงพอ, วิดีโอนั้นอาจจะเล่นได้ไม่ราบรื่น (แนะนำให้ใช้สายบรอดแบนด์ที่มีความเร็วขั้นต่ำ 40 Mbps). ถ้าหากท่านมีสาย LAN , ให้ลองทำการเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราท์เตอร์ wireless LAN และทีวี. 

  หมายเหตุ:

  • เชื่อมต่อแบบมีสาย
  • การเชื่อมต่อไร้สาย
  • ถ้าหากท่านสลับจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เชื่อมต่ออยู่แล้วไปเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย, การเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างเราท์เตอร์ wireless LAN และทีวีนั้นอาจจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันที. ในกรณีนี้, ให้กดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์ของทีวีเพื่อทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่.
  • ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจเช็คดูว่า ทีวีมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง LAN แบบใช้สาย
   1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
    หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    HOME ->  Apps -> Help (สำหรับ Android™ 7.0 หรือก่อนหน้านั้น: HOME ->  Help)
   2. เลือกที่ View network status ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information และตรวจเช็คดูว่ามี Wired แสดงอยู่ใน Connection method.
   3. เลือกที่ Check Connection เพื่อดูสถานะของการเชื่อมต่อของเครือข่าย
 2. ค้นหาภาพยนตร์ 4K ใน YouTube.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือก YouTube ในกลุ่มของ Apps.
   หมายเหตุ: วิดีโอต่าง ๆ สามารถจะทำการเล่นได้ในความละเอียดระดับ 4K เมื่อทำการเล่นจากแอป YouTube ของเมนู Home. ถ้าหากท่านเล่นวิดีโอต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ภาพยนตร์นั้นจะไม่เล่นในระดับ 4K.
  3. ค้นหาคำหลักต่าง ๆ เช่น 4K video จากช่องสำหรับค้นหาของ YouTube.

   ตัวอย่างของวิธีการค้นหาสำหรับภาพยนตร์ที่อัปโหลดในความละเอียดระดับ 4K

   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการค้นหาจากวิดีโอเหล่านั้นที่ได้รับการเผยแพร่ในแชลเแนล YouTube ที่เป็นทางการของ Sony ตามขั้นมูล ณ เดือน สิงหาคม 2016. ภาพยนตร์ในแชลแนลนี้ได้รับการอัปเดตเป็นรายวัน ดังนั้นผลการค้นหาจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม
   • ค้นหาด้วยคำหลักต่าง ๆ
    ถ้าหากท่านพิมพ์ α7 และ 4K (หรือ alpha7 และ 4K), ก็จะพบกับวิดีโอ 4K ที่สวยงามที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตัลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่น α7RII ของ Sony จำนวนมากมาย.
   • การค้นหาในภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ออกเผยแพร่ในแชลแนลที่เป็นทางการของ Sony
    ท่านอาจจะเลือก Sony จากเมนูทางด้านซ้าย และค้นหาภาพยนตร์ 4K ต่าง ๆ จากภาพตัวอย่างขนาดเล็ก ในทางด้านขวา.
   • ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงโดยการเลือกที่ ไอคอนของ MIC ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
 3. ตรวจเช็คดูว่าภาพยนตร์ที่เล่นใน YouTube นั้นเป็น 4Kหรือไม่, หรือเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพดู
  ท่านสามารถเปลี่ยนระดับคุณภาพของภาพ(ความละเอียด) ของภาพยนตร์โดยการคลิกที่(More) และจากนั้น Quality บนหน้าจอที่เล่น YouTube ถ้าหากมี 2160p,4K แสดงใน Image quality (resolution), แสดงว่าระดับคุณภาพของภาพยนตร์นั้นคือ 4K.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนหรือรายการเมนูของ YouTube มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
   
 4. เล่นภาพยนตร์ได้ราบรื่นมากขึ้น ปรับปรุงความชัดเจน
  ในขณะเล่นภาพยนตร์, ให้เปิด Motionflow ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีความชัดเจนดีขึ้นหรือไม่.
  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture adjustments.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Motion.
  5. เลือกที่ Motionflow, จากนั้นเลือกที่การตั้งค่าที่ต้องการ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายหรือสภาวะการใช้งาน, วิดีโออาจจะหยุดนิ่งหรือเริ่มมีการบัฟเฟอร์ ในระหว่างการเล่นวิดีโอ YouTube ที่ความละเอียดระดับ 4K ท่านอาจจะไม่สามารถเลือก 2160p, 4K ได้ อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย
ในกรณีเหล่านี้ ให้ตั้งค่า Quality ของ YouTube ไปที่ Auto หรือ Low resolution (การตั้งค่านี้ ให้อ้างอิงกับขั้นตอนที่ 3 ในหัวข้อนี้)