หมายเลข ID หัวข้อ : 00093314 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2016พิมพ์

อัพเดตคำถามที่พบบ่อยของ Windows 8.1

  เพื่อที่จะทำการติดตั้งอัพเดต Windows 8.1 ตัวล่าสุด, มีสองสิ่งที่ต้องทำเตรียมไว้ก่อน:

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ไว้.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้ Windows 8.1, กรุณาทำ การอัพเดตให้เป็น Windows 8.1 ก่อน.

  2. ต้องทำการติดตั้ง Windows 8.1 Servicing Stack Update ไว้ก่อน. โดยที่ตัวคอมโปเนนท์ของตัวแสดงสำหรับบริการนี้จะจัดการเกี่ยวกับ การติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งของตัวอัพเดตซอฟต์แวร์และแก้ปัญหา ถ้าหากมีการชัตดาวน์โดยไม่คาดคิดมาก่อน หรือมีการหยุดการทำงานในระหว่างขั้นตอนของการติดตั้งอัพเดต Windows 8.1.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากตัวยูติลิตี้ของ Windows Update มีการตั้งไว้ให้ทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดตโดยอัตโนมัติ, ตัว Windows 8.1 Servicing Stack Update จะได้รับการดาวน์โหลดมาและติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ.
   • ตัว Windows Update มีการตั้งไว้ไม่ให้ทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดตโดยอัตโนมัติ, ตัว Windows 8.1 Servicing Stack Update นี้สามารถทำการติดตั้งได้ด้วยตนเองโดยการบังคับให้ยูติลิตี้ทำการค้นหาให้ หรือโดยการเข้าไปหาที่อัพเดตจาก https://support.microsoft.com/th-th/kb/2919442.

  เมื่อสิ่งที่ต้องเตรียมการณ์ทั้งสองได้รับมีการจัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว, และเมื่อมีตัวอัพเดตมาจาก Microsoft ให้, Windows 8.1 Update จะได้รับการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติจาก Windows Update utility.

  หมายเหตุ: ถ้าหากตัว Windows Update utility ไม่ได้ตั้งไว้ให้เป็นการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ, ตัวอัพเดตนี้สามารถจะทำการติดตั้ง ด้วยตนเองโดยการบังคับให้ ยูติลิตี้ทำการค้นหาให้, หรือโดยการเข้าไปหาตัวอัพเดตจาก Microsoft ที่ http://support.microsoft.com/kb/2919355

  Windows 8.1 อัพเดตเมื่อสิงหาคม - Microsoft KB Article ID 2975719

  ฟีเจอร์ใหม่ สำหรับ Windows 8.1 Update นี้ ได้แก่: