หมายเลข ID หัวข้อ : 00054272 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/10/2017

อัพเดตไดร์ฟเวอร์สำหรับการชาร์จ USB ด้วย เครื่องพีซี Windows 8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Windows 8.1 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 จาก Microsoft Corporation ซึ่งได้มีการพบว่า มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บางอย่างที่อาจจะไม่มีการชาร์จอย่างถูกต้องเมื่อต่อเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้มีการออกตัวอัพเดตไดร์ฟเวอร์เพื่อแก้ปัญหานี้ให้แล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการติดตั้ง

ก่อนที่จะทำการอัพเดต

 • ให้เชื่อมต่อเครื่องพีซีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านที่รองรับการชาร์จทาง USB เข้าไปที่พอร์ต USB บนเครื่องพีซีของท่าน

ติดตั้งการอัพเดต

 1. เปิดตัว charms ขึ้นมาและเลือกที่ ตัว charm ของ Settings
  Settings charm
 2. เลือกที่ Change PC settings ที่มุมด้านล่างขวา
  Settings charm
 3. เลือกที่ Update and recovery ในซีกซ้ายของหน้าจอ PC settings
  Settings charm
 4. เลือกที่ Check now ใน Windows Update
  Settings charm
 5. เลือกที่ View details
  Settings charm
 6. เลือกที่กรอบใส่เครื่องหมายเลือกของ Sony - Other hardware - Sony Device และคลิกที่ Install
  Settings charm

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นลง ซอฟต์แวร์ไดร์ฟเวอร์จะได้รับการอัพเดต และจะสามารถใช้การชาร์จทาง USB ได้ สำหรับรายละเอียดของวิธีการชาร์จอุปกรณ์ทาง USB ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของท่านนั้น