หมายเลข ID หัวข้อ : 00063160 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014พิมพ์

อัพเกรด Windows 8.1 จะไม่สำเร็จ, หรือมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฎขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถทำการติดตั้ง Windows 8.1 ได้.

  ในระหว่างการอัพเกรดจากระบบปฎิบัติการ Windows® 8 ไปเป็น Windows® 8.1, เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไม่ให้กระบวนการอัพเกรดนี้เกิดการขาดตอนได้. กระบวนการอัพเกรดนี้ประกอบไปด้วยสองส่วน:

  • การขยายไฟล์สำหรับอัพเกรดของ Windows 8.1 และคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปให้กับไดร์ฟของระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
  • ภายหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมา Windows 8.1 จะเปิดตัวช่วยเซ็ตอัพสำหรับให้ยูสเซอร์ทำการเซ็ตอัพโปรไฟล์และ สิ่งที่ชอบ (profile and preferences).

  ถ้าหากส่วนใดของกระบวนการนี้ถูกขัดจังหวะ, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะพยายาม กลับสู่สภาพเดิม (roll back) ไปที่เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของระบบปฏิบัติการ- ในกรณีนี้คือ Windows 8. ซึ่งการกลับสู่สภาพเดิมนี้ไม่ควรจะส่งผลให้มีการสูญหายของข้อมูล.

  ข้อสำคัญ:

  • สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ใด ๆ ที่มีแบตเตอรี่, ก่อนที่จะทำการอัพเกรด, ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับตัว AC adapter และตัว AC adapter นั้นเสียบต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟที่ใช้งานได้อยู่แล้ว.

  ถ้ากระบวนการอัพเกรดมีการล้มเหลวต่อเนื่อง, หรือมีข้อความแสดงความผิดพลาดอยู่ต่อไปในระหว่างหรือหลังจากกระบวนการอัพเกรดของ Windows 8.1, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้:

  หมายเหตุ: หลายขั้นตอนด้านล่างนี้ต้องให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตอยู่ด้วย.

  1. เปิดแอพพลิเคชั่นของ VAIO Update ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา, ตรวจเช็คหาและทำการติดตั้งตัวอัพเดทต่าง ๆ ที่มีให้ทั้งหมดเข้าไป.

   หมายเหตุ: ถ้าหากแอพพลิเคชั่น VAIO Update ไม่มีให้หรือไม่ทำงาน, ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตต่าง ๆ ที่มีให้ทั้งหมดเข้าไปใหม่.

  2. เปิดยูติลิตี้ของ Windows Update ในเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง Windows updates ทั้งหมดที่มีอยู่เข้าไป.

   หมายเหตุ:

   • ภายหลังการติดตั้งตัวอัพเดตต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด, ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, และจากนั้นให้ตรวจเช็คดูการอัพเดตต่าง ๆ อีกครั้ง.
   • เนื่องจาก ตัว Windows Updates บางอันจะต้องมีการติดตั้งตัวอื่นเข้าไปเสียก่อน, ดังนั้น ภายหลังการติดตั้งตัวอัพเดตต่าง ๆ เข้าไปและทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นมาแล้ว, จึงอาจจะมีตัวอัพเดตต่าง ๆ ปรากฎเพิ่มเติมขึ้นมาอีก.
  3. การถอดและติดตั้งใน Windows 8  อุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดข้อติดขัดใน Device Manager.
  4. การปิดแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งหมดที่สตาร์ทอัพขึ้นมา จาก Task Manager.
  5. ถ้าจำเป็น, ให้ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ Internet Security ใด ๆ ออกไป.
   • เปิด Windows Firewall ขึ้นมาสำหรับใช้ป้องกันในระหว่างที่ทำการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ Internet Security.
   • ภายหลังการอัพเดตทเสร็จสิ้น, ให้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Internet Security เข้าไปใหม่ และตรวจเช็คดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ Internet Security ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 8.1 ด้วย.