หมายเลข ID หัวข้อ : S500054558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2012

วิธีการอัพเดต Windows ใน Windows 8 ?

วิธีการอัพเดต Windows ใน Windows 8 ?

  1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Change PC settings. 
  4. เลือกที่ Windows Update ที่อยู่ในเมนู PC settings 
    
  5. เลือกที่ Check for updates now.
  6. Windows จะเริ่มทำการค้นหาการอัพเดตใด ๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน