หมายเลข ID หัวข้อ : 00062062 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดการทำงานของ Windows Defender ใน Windows 8 และ 8.1

  Microsoft® Windows® Defender จะมีมาให้แล้วพร้อมกับระบบปฎิบัติการ Windows® 8 และ 8.1 แต่ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทอื่นทั้งที่เป็นแบบทดลองใช้งานและตัวเต็มเอาไว้, ซึ่งจะทำให้มีการปิดการทำงานของ Windows Defender ออกไป. ถ้าท่านต้องการที่จะใช้ Windows Defender เป็นตัวป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ท่านสามารถที่จะทำการปิดการทำงานหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่นั้นออกไป และจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อเปิดการทำงานให้กับ Windows Defender ต่อไป.

  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์และ จากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
   Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่นของ Windows Desktop ดั้งเดิม, ซึ่งถ้าท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านี้, หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop ให้และจะทำการเปิดหน้าต่าง Control Panel ขึ้นมาให้.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ System and Security.
  3. ในหน้าต่างของ System and Security, ให้คลิกที่ Action Center.
  4. ในหน้าต่างของ Action Center, ในส่วนของ Security, ให้คลิกที่ปุ่ม View antispyware apps หรือ View anti virus options.
   Action Center

   หมายเหตุ: ขั้นตอนถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่าท่านได้เลือกที่ปุ่มใดไว้:

   • ถ้าหากขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้มีการเลือกคลิกปุ่มที่มีข้อความว่า View antispyware apps, ในหน้าต่างของ Action Center, ให้ทำการคลิกเพื่อไฮไลท์ที่ Windows Defender และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Turn on.
    View antispyware apps
   • ถ้าหากขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้มีการเลือกคลิกปุ่มที่มีข้อความว่า View antivirus options, ในพร็อมพ์ของ Action Center, ให้คลิกที่ Turn on Windows Defender.
    View antivirus options

  เมื่อทำการเปิดขึ้นมาแล้ว, Windows Defender จะทำการเปิดโดยอัตโนมัติ ขอแนะนำท่านเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการอัพเดต virus and spyware definitions โดยทันที.