หมายเลข ID หัวข้อ : 00061734 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีอัพเดตแอพพลิเคชั่น Windows Store ใน Windows 8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราจะสามารถทำการอัพเดตแอพ Windows Store ได้ด้วยตนเอง หรือตั้งให้มีการอัพเดตให้โดยอัตโนมัติก็ได้ จากใน แอพ Store นั้น ให้ทำตามกระบวนการนี้เพื่อที่จะทำการอัพเดต แอพ Windows Store

 1. ในหน้าจอ Start ให้คลิกที่ไอคอน Store
  Image
 2. ในหน้าจอของ Store ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมล่างขวาหรือมุมบนขวาของหน้าจอ และคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
 3. ในหน้าจอของ Settings คลิกที่ App updates
  Image
 4. ในหน้าจอของ App updates ไปที่ manually update apps, คลิกที่ปุ่ม Check for updates
  Image

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการตั้งให้มีการอัพเดตโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ Automatically update my apps และทำการคลิกเพื่อทำการตั้งปุ่มนี้ให้เป็น Yes
  Image

 5. หน้าจอ App updates จะรีเฟลชเพื่อแสดงแอพต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีสามารถทำการอัพเดตได้

  หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น แอพต่าง ๆ ทั้งหมดที่สามารถทำการอัพเดตได้จะถูกเลือกไว้ให้

 6. ในขณะที่มีการเลือกแอพต่าง ๆ ที่ต้องการไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัพเดต
  Image