หมายเลข ID หัวข้อ : 00093306 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์เงิน Ruble ของรัสเซีย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Windows 8.1 August update ในตอนนี้จะสามารถเพิ่มสัญลักษณ์เงิน Ruble ของรัสเซียได้ เมื่อต้องการใช้ Ruble Symbol

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้.

  1. กดที่คีย์ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์ และ, จากรายการที่แสดงไว้, คลิกที่ Control Panel.Image

    หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชันดั้งเดิมของ Windows Desktop, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านั้น, หน้าจอจะเปลี่ยนไปที่หน้า Desktop ให้และหน้าต่าง Control Panel จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ Clock, Language and Region.
  3. ในหน้าต่างของ Clock, Language and Region, คลิกที่ Region.Control Panel
  4. ในหน้าต่าง Region, ในช่องของ Format, คลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านล่าง, คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Russian (Russia), และ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Additional Setting. Region
  5. ในหน้าต่างของ Customize Format, คลิกที่แทป Currency.
  6. บนแทป Currency, ถัดจาก Currency symbol, คลิกเลือกสกุลเงิน Ruble ที่อยู่กับสัญลักษณ์ Currency.Symbol
  7. ในหน้าต่างของ Customize Format, คลิกที่ปุ่ม OK.
  8. ในหน้าต่างของ Region, คลิกที่ปุ่ม OK.

ถ้าต้องการวางแทรกสัญลักษณ์นี้โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส, ให้กดที่หน้า Symbol และ Number page สำหรับ Russian input locale.russian_symbols_keyboard

ถ้าต้องการวางแทรกสัญลักษณ์นี้โดยใช้แป้นพิมพ์จริง, ให้กดปุ่ม Alt ด้านขวา + แป้นตัวอักษร 8.
หมายเหตุ: ถ้าหากมีปุ่ม AltGR ในแป้นพิมพ์ของท่าน ก็สามารถที่จะใช้แทนปุ่ม Alt ด้านขวาได้. Physical_Keyboard