หมายเลข ID หัวข้อ : 00093299 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

อะไรคือ Windows Update Control Panel และจะมีข้อมูลอะไรให้บ้าง?

  ตัว Windows Update Control Panel เป็นฟีเจอร์ใหม่ ที่มีอยู่ใน Windows 8.1 Update 2 ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับ การติดตั้งของ windows updates ล่าสุดว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและเวลาใด. รายละเอียดเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับการแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับ windows update.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเข้าไปที่ Windows Update Control Panel.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) ส่วนมุมล่างขวาหรือมุมบนขวาของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.Image

   หมายเหตุ: การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + I ก็จะสามารถเข้าไปที่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอ Settings, ในมุมขวาล่าง, คลิกที่ Change PC settings.Image
  3. ในหน้าจอ PC Settings, คลิกที่ Update and recovery.
  4. ในหน้าจอของ Update and recovery, จะมี Windows Update Control Panel ปรากฎขึ้นมา:
   • ตัว Windows Update Control Panel ก่อนที่จะมีการติดตั้ง Windows 8.1 Update 2 เข้าไป:Before Update.png
   • ตัว Windows Update Control Panel หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง Windows 8.1 Update 2 เข้าไป:After.png