หมายเลข ID หัวข้อ : 00249536 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2020

วิธีแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด [ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในขณะนี้] หรือ [Network not connected]

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่าย หรือ แสดงเวลาผิดพลาด

  คุณจะเห็นข้อความ [ไม่ได้เชื่อมต่อได้ในขณะนี้] หรือ [network not connected] ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณทำการอัปเดตทีวีของคุณเมื่อเร็ว ๆ นี้ และ พบอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้:

  • คุณจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ระบุอยู่บนหน้า HOME screen แสดงไม่ถูกต้อง
  • แอปบางแอปอาจไม่ทำงาน ในขณะที่ฟังก์ชันอื่น ๆ ทำงานได้ตามปกติ
  • สถานะเครือข่ายระบุว่า "เชื่อมต่อแล้ว ไม่มีอินเทอร์เน็ต” หรือ “Connected, No Internet”

  ในกรณีนี้ นาฬิกาภายในทีวีของคุณอาจไม่ตรงกับนาฬิกาอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดของเครือข่ายนี้
  คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกาให้เป็นแบบ“ใช้เวลาของเครือข่าย” หรือ “Network Time”

  วิธีตั้งนาฬิกาเป็นแบบ ใช้เวลาของเครือข่าย (Network Time)

  ไปที่ [การตั้งค่า] หรือ [Settings] settings cog → เลื่อนลงไปที่ [ค่ากำหนดของระบบ] หรือ [System Preferences] → เลือก [วันที่และเวลา] หรือ [Date & time] → เลือก [ใช้เวลาของเครือข่าย] หรือ [Use Network Time] 

  หรืออีกวิธีหนึ่งคือ หากคุณมีการติดตั้ง Broadcast channels ไว้ ขอให้ดูช่องทีวีนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาทีแล้วกลับไปที่หน้า HOME screen เพื่อตรวจสอบว่าเวลาที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่