หมายเลข ID หัวข้อ : 00072479 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

วิธีการเชื่อมต่อ wireless LAN-ready TV หรือทีวีที่มี wireless LAN ในตัวเข้ากับ เครือข่าย Internet ความเร็วสูง.

วิธีการเชื่อมต่อ wireless LAN-ready TV หรือทีวีที่มี wireless LAN ในตัวเข้ากับ เครือข่าย Internet ความเร็วสูง.

  วิธีการแก้ปัญหานี้จะเริ่มจากการอธิบายความแตกต่างระหว่าง wireless LAN-ready และ built-in wireless LAN. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับว่ามีแบบใดอยู่ในเครื่องรับทีวี Sony ใดบ้างนั้น, ให้อ้างอิงกับ iManual ที่จัดมาให้กับทีวีนั้น.

  Wireless LAN-ready:

  จะทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายให้กับ Wi-Fi® ready BRAVIA® HDTV ของท่านโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ wireless LAN UWA-BR100. ซึ่งตัวอะแดปเตอร์นี้จะต่ออยู่กับอินพุท USB บนตัวทีวีของท่าน, และด้วยการทำงานของ WPS (Wi-Fi Protected Setup), จะทำให้ทีวีของท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่านได้ง่ายดายไม่ว่าท่านจะใช้ Wi-Fi แบบใดอยู่.

  หมายเหตุ: ตัวอะแดปเตอร์ USB wireless LAN นี้จะมีจัดมาให้หรือมีแยกจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม, แล้วแต่ว่าทีวีของท่านจะเป็นรุ่นใด. ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์ USB Wireless LAN นี้จำหน่ายอยู่ก็ได้.

  Built-in wireless LAN:

  อุปกรณ์ wireless LAN ในตัวนี้จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายในบ้านของท่านได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวอะแดปเตอร์แยกออกมาอีกต่างหาก. ด้วยฟีเจอร์นี้, ท่านสามารถจะเชื่อมต่อกับ wireless LAN ได้อย่างง่ายดายและเพลิดเพลินกับข้อดีต่าง ๆ ของเครือข่ายในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ใช้สายเชื่อมต่อ.

  Network Setup:

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากท่านใช้ hub, router หรือ game adapter แบบไร้สาย, ท่านจะต้องทำการเลือก Wired Setup แทน Wireless Setup. ตัว Wireless Setup นี้สำหรับใช้กับ Sony wireless LAN ready TV (ที่มี USB Wireless LAN Adapter UWA-BR100) หรือ Built-in Wireless LAN TV เท่านั้น.
  • ส่วน Wireless LAN Ready TV, จะรองรับเฉพาะ UWA-BR100 เท่านั้น. ไม่รองรับ PC USB Wireless LAN adapter.
  • โดยการใช้ฟีเจอร์เครือข่ายนี้, ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้. กระบวนการเซ็ตอัพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่ายและ LAN router. ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน, ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการเซ็ตอัพ wireless LAN router เรียบร้อยแล้ว.
  1. โดยใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกไปที่ Settings.
  3. เลือกไปที่ Network set up and diagnose network conditions and server.
  4. เลือกไปที่ Network Setup.
  5. เลือกไปที่ Setup Network connection.
  6. เลือกไปที่ Auto.
   หมายเหตุ:
   Manual จะถูกเลือกไว้ ถ้าหากนี่เป็นการเซ็ตอัพครั้งแรกของทีวีนั้นและท่านได้มีการสลับจากการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบสาย หรือแบบไร้สาย.
  7. เลือกไปที่ Wireless.
  8. เลือกไปที่ Scan.
   หมายเหตุ: ตัวเลือกของการเชื่อมต่อไร้สายต่อไปนี้ก็จะมีให้เลือกได้ด้วย:
   • WPS (Push Pin) ตัวนี้จะเป็นวิธีการที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายที่สุด แต่ตัวเราท์เตอร์ของท่านจะต้องมีปุ่ม WPS อยู่ด้วย.
   • WPS (Pin Code) เหมาะสำหรับยูสเซอร์ที่ชำนาญขั้นสูง. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับเราท์เตอร์ของท่านสำหรับความช่วยเหลือ.
  9. เลือกเราท์เตอร์ของท่านจากรายการ SSID ที่มีให้.
  10. ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อแบบมีการรักษาความปลอดภัย ให้ป้อนคีย์ WPA (security) เข้าไปด้วย.
  11. สำหรับ IP Address Setting, ให้เลือกไปที่ Auto.
   หมายเหตุ:
   ยูสเซอร์ที่ชำนาญขั้นสูงจะมีตัวเลือกให้ เลือก Manual และป้อนรายละเอียด IP Address เข้าไปได้.
  12. เลือกไปที่ Yes หรือ No สำหรับ Proxy Setting.
   หมายเหตุ: ในสภาวะแวดล้อมในบ้านโดยมากแล้ว Proxy Setting จะเป็น No. ให้ติดต่อกับ Internet Service Provider (ISP) ของท่าน ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่า ได้มีการตั้ง Proxy connection ไว้หรือไม่.
  13. ตรวจสอบการปรับตั้งดังแสดงไว้นี้, และกดที่ ปุ่มลูกศรชี้ไปทางขวา ไปที่ Continue.
  14. เลือกไปที่ Save & Connect.