หมายเลข ID หัวข้อ : S500050504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/01/2012

วิธีเชื่อมต่อ BRAVIA® Internet TV ของฉันที่มี Wireless LAN Ready หรือ Built-in Wireless LAN เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การเชื่อมต่อ BRAVIA® Internet TV ของฉันที่มี Wireless LAN Ready หรือ Built-in Wireless LAN เข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  คำอธิบายนี้จะเริ่มด้วยการอธิบายความแตกต่างระหว่าง ระบบ พร้อมใช้ LAN ไร้สาย (wireless LAN-ready) และ ระบบ LAN ไร้สายในตัว (built-in wireless LAN) สำหรับรายละเอียดของทีวี Sony® ของท่านว่า เป็นแบบใดนั้น ให้อ้างอิงกับ iManual ที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีนั้น นอกจากนี้คู่มือต่าง ๆ ยังสามารถดูได้ผ่านระบบออนไลน์จากลิ้งค์เชื่อมโยงคู่มือต่าง ๆ ในหน้านี้ ด้วยเช่นกัน

  ระบบ พร้อมใช้ LAN ไร้สาย (Wireless LAN-ready): 

  การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายสามารถจะใช้ได้กับ Wi-Fi® ready BRAVIA HDTV ของท่านด้วย ตัวอะแดปเตอร์ของ LAN ไร้สายรุ่น UWA-BR100 โดยตัวอะแดปเตอร์นี้จะเสียบเข้ากับช่องอินพุท USB ในทีวีของท่าน  และด้วยการทำงานของ WPS (Wi-Fi Protected Setup)  จะทำให้ทีวีของท่านเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่านได้ ไม่ว่าระบบ Wi-Fi ที่ท่านใช้อยู่จะเป็นแบบใดก็ตาม

  หมายเหตุ: ตัวอะแดปเตอร์ของ LAN ไร้สายแบบ USB นี้ได้จัดไว้เป็นตัวเลือกสำหรับชุดอุปกรณ์เสริม ตัวอะแดปเตอร์ของ LAN ไร้สายแบบ USB นี้อาจจะไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ KDL EX700, HX700, HX800, HX900 ซีรี่ย์ เป็นเครื่องที่อยู่ในประเภท ระบบ พร้อมใช้ LAN ไร้สาย (Wireless LAN-ready)

  ระบบ LAN ไร้สายในตัว (Built-in wireless LAN): 
  อุปกรณ์ที่เป็น ระบบ LAN ไร้สายในตัว จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายในบ้านของท่านได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์แยกออกมาอีกต่างหาก ด้วยฟีเจอร์นี้ ท่านสามารถเชื่อมต่อกับระบบ LAN ไร้สายได้ง่าย ๆ และเพลิดเพลินกับข้อดีของเครือข่ายได้ในสภาวะที่ไม่ต้องอาศัยสายเชื่อมต่อ KDL LX900, NX700, NX800 ซีรี่ย์เป็นเครื่องรุ่นที่มี Wi-Fi ในตัวแล้ว

  การเซ็ตอัพเครือข่าย (Network Setup): 

  ข้อสำคัญ:
  • ถ้าท่านกำลังใช้ฮับ เราท์เตอร์ หรืออะแดปเตอร์สำหรับเกมส์แบบไร้สาย ท่านจะต้องเลือกที่ การเซ็ตอัพแบบใช้สาย (Wired Setup) แทน การเซ็ตอัพแบบไร้สาย(Wireless Setup) การเซ็ตอัพแบบไร้สายนี้ ใช้สำหรับทีวี Sony ที่เป็นแบบ Wireless LAN Ready (โดยใช้กับ ตัว USB Wireless LAN Adapter UWA-BR100) หรือ ทีวีที่มีระบบ Built-in Wireless LAN เท่านั้น
  • สำหรับทีวีแบบ Wireless LAN Ready  จะรองรับเฉพาะ UWA-BR100 เท่านั้น และจะไม่รองรับตัวอะแดปเตอร์แบบ PC USB Wireless LAN
  • โดยการใช้ฟีเจอร์เครือข่ายนี้ ท่านสามารถเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ กระบวนการเซ็ตอัพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่ายและเราท์เตอร์ของ LAN ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการเซ็ตอัพเราท์เตอร์ LAN ไร้สายแล้ว
  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ ให้กดที่ปุ่ม HOME 
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network Set-up.
  4. เลือกที่ View Network Status.
  5. กดที่ ENTER เพื่อยืนยันสถานะของเครือข่าย
  6. เลือกที่ Wireless Set-up หรือ Wired Set-up.
  7. เลือกที่ Scan การสแกนสามารถจะใช้ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายไร้สายแบบใด ๆ ก็ได้ ท่านจะต้องทราบ SSID และ รหัสความปลอดภัย (security key) หรือ รหัสผ่าน(password) ของเครือข่ายของท่านเพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย ถ้าหากใช้เครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนรายละเอียดที่ถูกต้อง
   * WPS (ปุ่มกด) Wi-Fi Protected Setup (WPS) จะทำให้การเซ็ตอัพเครือข่ายทำได้ง่าย ๆ เพียงการสัมผัสที่ปุ่มเดียวนี้
   * WPS (PIN) จะอนุญาตให้ทำการเซ็ตอัพ WPS ของทีวีของท่านโดยการใส่ PIN ที่ท่านจะทำการตั้งในเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน
   * เครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยไม่มี Wi-Fi Protected Setup (WPS)

  เครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย ที่ไม่มี Wi-Fi Protected Setup (WPS) 

  หมายเหตุ: สำหรับการเซ็ตอัพระบบ LAN ไร้สาย จำเป็นต้องทราบ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และรหัสคีย์ความปลอดภัย (คีย์ WEP หรือ WPA) ถ้าท่านไม่ทราบ ให้ตรวจสอบจากคู่มือของเราท์เตอร์ของท่านหรือติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน
  1. โดยใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME 
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Network Set-up
  4. เลือกที่ Wireless Set-up
  5. เลือกที่ Scan
  6. เลือกเครือข่ายของท่านจากรายการ
  7. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นมาในหน้าจอเซ็ตอัพนั้น

  เครือข่ายที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับ Wireless LAN Router แบบต่าง ๆ : 

  หมายเหตุ: สำหรับการเซ็ตอัพระบบ LAN ไร้สาย จะต้องทราบ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) แต่รหัสคีย์ความปลอดภัย (คีย์ WEP หรือ WPA) จะไม่มีความจำเป็น เนื่องจาก ท่านจะต้องเลือกวิธีการที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในขบวนการนี้
  1. โดยใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME 
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Network Set-up
  4. เลือกที่ Wireless Set-up
  5. เลือกที่ Scan
  6. เลือกเครือข่ายของท่านจากรายการ
  7. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่ปรากฎในหน้าจอเซ็ตอัพนั้น

  เครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วย Wi-Fi Protected Setup (WPS): 

  หมายเหตุ: WPS มาตรฐานจะทำให้การเซ็ตอัพระบบเครือข่ายในบ้านที่มีการรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้ง่าย ๆ เพียงทำการกดปุ่ม WPS ที่ตัวเราท์เตอร์ LAN ไร้สายนั้น ดังนั้น ก่อน ที่จะทำการเซ็ตอัพ LAN ไร้สายนั้น  ให้ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม WPS นี้บนตัวเราท์เตอร์และตรวจสอบวิธีการใช้งานด้วย
  1. โดยใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Network Set-up
  4. เลือกที่ Wireless Set-up
  5. เลือกที่ WPS (Push Button) สำหรับวิธีการแบบ Push Button หรือ WPS (PIN) สำหรับวิธีการแบบ PIN
  6. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่ปรากฎในหน้าจอเซ็ตอัพนั้น

  หมายเหตุ: เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับ LAN ไร้สายที่มี WPS  เราท์เตอร์ LAN ไร้สายของท่านจะต้องรองรับมาตรฐาน WPS ด้วย

  การเซ็ตอัพ IP Address และการปรับตั้ง Proxy ด้วยตัวเอง: 

  หมายเหตุ: ให้ป้อนค่าตัวอักษรที่เกี่ยวข้องให้กับเราท์เตอร์ของท่านถ้าจำเป็น รายการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำการตั้ง (เช่น IP Address, Subnet Mask, DHCP) อาจจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์นั้น ๆ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้โดยผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน หรือที่มีมาให้เราท์เตอร์นั้น
  1. เลือกที่ Auto เพื่อทำการตั้ง IP Address และ proxy server โดยอัตโนมัติ หรือ “Custom” เพื่อตั้งด้วยตนเอง
  2. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่ปรากฎในหน้าจอเซ็ตอัพนั้น


  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ WPS สำหรับการเซ็ตอัพเครือข่าย  การปรับตั้งความปลอดภัยของเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย จะทำงาน และอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้านี้กับ LAN ไร้สายนี้ในสถานะที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย จะถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายไป

  ในกรณีนี้  ให้เปิดการทำงานของการปรับตั้งการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อนั้น แล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ หรือท่านสามารถปิดการทำการงานของการปรับตั้งการรักษาความปลอดภัยนี้ของเราท์เตอร์ LAN ไร้สายนั้น  แล้วทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับทีวีด้วยสถานะที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย