หมายเลข ID หัวข้อ : 00120229 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ฉันจะสามารถใช้ Android TV ของฉันโดยไม่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่?

    ใช้ได้, ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของทีวีนั้นได้โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต.

    อย่างไรก็ตาม, เพื่อให้สามารถใช้งาน Android TV ของท่านได้อย่างเต็มที่, ขอแนะนำให้ท่านทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตด้วย.

    ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ในระหว่างทำการ Initial Setup  หรือ จากหน้าจอ Settings/Network ได้ทุกเวลาหลังจากการทำ Initial Setup.