หมายเลข ID หัวข้อ : 00141189 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

อะไรคือ โปรโตคอล IPv4 และ IPv6?

    Internet Protocol Version 4 (IPv4) เป็น Internet Protocol เวอร์ชันปัจจุบัน, เป็นระบบบ่งบอกถึงการที่อินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์.

    Internet Protocol Version 6 (IPv6) เป็น Internet Protocol เวอร์ชันใหม่. มีพื้นที่แอดเดรสถึง 128-บิต ซึ่งกว้างกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับพื้นที่แอดเดรส 32-บิตของ IPv4.