หมายเลข ID หัวข้อ : 00094505 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2022พิมพ์

การสตรีมผ่านอินเตอร์เน็ตของวิดีโอมีการ หยุดลงไป หยุดชั่วคราว หยุดรอ หรือคุณภาพของภาพและเสียงไม่ดี.

  เพื่อดูวิดีโอที่สตรีมมิ่งจากอินเทอร์เน็ต, จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่มีความเร็วในสายที่เร็วและเสถียร. โดยทั่วไป, ความเร็วที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น.

  ถ้าหากความเร็วต่ำ:

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง วิธีการเพิ่มความเร็วในสายและการทำให้เกิดความเสถียร ของเครือข่ายของท่าน. ความเร็วไม่สามารถจะเกินขีดจำกัดตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ของท่านได้ หรือตามความสามารถของเราท์เตอร์ของท่าน.

  หมายเหตุ: บาง ISP จะให้แบนด์วิธด์หรือ Data cap ตามแพ็คเก็จ ที่ทำไว้, ซึ่งจะจำกัดการโอนถ่ายข้อมูลและอาจจะนำไปซึ่งการแสดงหน้าจอสีดำเมื่อใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต. ต้องมั่นใจว่าเครื่อง Sony สำหรับสตรีมมิ่ง่วิดีโอนั้นมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นอันล่าสุดไว้แล้ว.

  • การติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเดต(ถ้ามีให้) อาจจะช่วยปรับปรุงความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้. สำหรับ ทีวี ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

  • ถ้าหากมีหลายอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ลองใช้เพียงครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้น.

   เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆในเครือข่ายเดียวกัน สามารถจะมีผลกระทบต่อความเร็วในการเชื่อมต่อและคุณภาพในการสตรีมมิ่งวิดีโอได้. เรื่องนี้ บางทีจะเกิดขึ้นเมื่อมีบางคนในเครือข่ายของท่านทำการดาวน์โหลดไฟล์่ต่าง ๆ เล่นเกมออนไลน์ หรือดูวิดีโอสตรีมมิ่่งออนไลน์จากอุปรณ์อื่น ๆ. ให้ลองหยุดใช้อุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ก่อนที่ทำการดูนั้น.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านใช้เครือข่ายไร้สายที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย, ท่านอาจจะมีการแชร์การเชื่อมต่อของท่านกับผู้อื่นโดยไม่่รู้ตัวในบริเวณเดียวกับท่าน, เป็นการเพิ่มความต้องการแบนด์วิธด์ของเครือข่ายของท่านได้. แนะนำให้ใช้เครือข่ายแบบที่มีการรักษาความปลอดภัย.
   • ถ้าหากใช้บริการ VoIP (Voice over Internet Protocol) เพื่อรับและเรียกสายโทรศัพท์, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะมีการหลุดหายไปได้เมื่อมีคนในบ้านใช้โทรศัพท์นั้น.
  • ถ้าหากท่านใช้เครือข่ายแบบไร้สาย ให้พิจารณาดูสภาวะแวดล้อมการใช้งานและการเซ็ตอัป.
   1. ดำเนินการ เพาเวอร์รีเซ็ต ตัวเราท์เตอร์
    1. ลองทำการถอดปลั๊กสายไฟกำลังของตัวเราท์เตอร์ออกจากเต้าเสียบไฟเป็นเวลา 30 วินาที.
    2. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ และรอจนกระทั่งไฟสัญญาณกระพริบ ซึ่งเป็นการแสดงว่าการรีสตาร์ทของเราท์เตอร์ทำได้เสร็จแล้ว.
   2. ลองตรวจสอบดูว่า สถานะการณ์ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย มีการขยับเข้าใกล้มากขึ้น. เครื่องใช้แบบไร้สายใด ๆ ก็อาจจะพบกับความเร็วในการเชื่อมต่อที่ช้าได้. เป็นสิ่งปกติที่เกิดจากการมีระยะห่างจากตัวเราท์เตอร์ หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ รบกวนกับสัญญาณวิทยุนั้น.
    1. ให้ลองทำการขยับตัวแอคเซสพอยต์ให้เข้าใกล้กับเครื่องของ Sony ที่ทำการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้น ให้มากขึ้น.
    2. ถ้าหากตัวเราท์เตอร์นั้นอยู่ใกล้พอ แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายแทน.
   3. ปรับการตั้งค่าของเราท์เตอร์ LAN ไร้สายของท่าน ให้เหมาะสมที่สุด.
    1. เมื่อมีเครือข่ายไร้สายข้างเคียงใช้ช่องสัญญาณเดียวกันกับของท่าน การรบกวนอาจจะทำให้การสื่อสารไม่มีความเสถียรได้. ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่าในเราท์เตอร์ของท่านไปเป็นหมายเลขช่องสัญญาณที่แตกต่างออกไป.
    2. ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของ LAN ไร้สายของท่าน ความเร็วในการสื่อสาร เสถียรภาพ ระยะการรับส่งสัญญาณ ฯลฯ จะแปรผันไปได้.

     ถ้าหากเราท์เตอร์ของท่านรองรับได้ ให้เชื่อมต่อกับ [n].

     • [n] : คำแนะนำจาก Sony. รองรับการเล่นกลับภาพในคุณภาพระดับ HD.
     • [g] : ไม่เร็วเท่ากับ[n], แต่เสถียร.
     • [b] : ไม่แนะนำสำหรับการสตรีมมิ่งวิดีโอ.
    3. นอกจากนี้ เราท์เตอร์บางตัวจะมีการแบ่งแบนด์วิธด์ออกมาเท่า ๆ กันให้กับแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้น. เราท์เตอร์ตัวอื่นอาจจะมีการตั้งค่าของ Quality of Service (QoS) ที่สามารถทำการปรับได้เพื่อช่วยจัดการลำดับความสำคัญของข้อมูลภายในเครือข่ายของท่านได้. ท่านอาจจะต้องทำการตรวจเช็คกับผู้ผลิตเราท์เตอร์ของท่านหรือ ISP ของท่านเพื่อตรวจเช็คดูการปรับการตั้งค่าของ QoS.
  • ในการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับเครื่อง Sony ของท่าน, ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่า Primary DNS ดู.

   ISP ของท่านอาจจะกำลังมีการใช้งานที่หนาแน่นอยู่. ในกรณีนี้, สมรรถนะการทำงานอาจจะดีขึ้นได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวเลือก Primary DNS Server ด้วยตนเอง ไปเป็น 8.8.8.8 หรือ 8.8.8.4 ในเมนู Network Settings ของเครื่อง Sony นั้น. ถ้าหากสมรรถนะต่ำยังคงอยู่, ให้ลองเข้าไปที่คอนเทนท์นั้นอีกในตอนหลังหรือโทรหา ISP ของท่านสำหรับการแก้ปัญหาเพิ่มเติม.

  ถ้าหากยังคงไม่ดีขึ้น สภาวะแวดล้อมของการใช้งานนั้นอาจจะทำให้การเพิ่มความเร็วทำไม่ได้. ถ้าหากบริการเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่ อนุญาตให้ท่านทำการเปลี่ยนคุณภาพของภาพได้ ให้ลองดูที่คุณภาพของภาพหรือความละเอียดที่่ต่ำลง.

  ถ้าหากความเร็วสามารถยอมรับได้:

  • ให้ตรวจเช็คดูว่าเครื่อง Sony ของท่านมีซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดแล้วหรือไม่.

   ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่อง Sony ที่จะใช้์ทำการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้น มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นตัวล่าสุดแล้ว. การติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเดต(ถ้ามีให้) อาจจะช่วยปรับปรุงความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้.

  • ติดต่อกับ ISP ของท่าน.

   ถ้าหากมีเฉพาะบางบริการเครือข่ายที่ไม่สามารถจะดูได้ง่าย ๆ อาจจะมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งวิดีโอนั้นก็เป็นได้. สำหรับข้อมูลในการบำรุงรักษาและความยากอื่น ๆ ที่อาจจะพบได้ในบริการเครือข่ายนั้น ให้สอบถามหรือตรวจเช็คกบ ISP นั้น ๆ.