หมายเลข ID หัวข้อ : 00187375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2022

วิธีการตรวจเช็ค Google Terms of Service and Privacy Policy เมื่อทีวีไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้

  ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ใช้เครื่องนั้นในการเข้าไปที่ URL ที่แสดงบนหน้าจอของทีวี นอกจากนี้, ยังไม่มีข้อมูลส่งไปให้กับ Google ตลอดเวลาที่ทีวีนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการแสดง URL สำหรับ Google Terms of Service และ Privacy Policy

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System) หรือ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) — เกี่ยวกับ (About) — ข้อมูลทางกฎหมาย (Legal information) — ข้อบังคับ Google (Google legal)
   • เลือกที่  เกี่ยวกับ (About) — ข้อมูลทางกฎหมาย (Legal information) — ข้อบังคับ Google (Google legal)