หมายเลข ID หัวข้อ : 00187375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

วิธีการตรวจเช็ค Google Terms of Service and Privacy Policy เมื่อทีวีไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้

  ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ใช้เครื่องนั้นในการเข้าไปที่ URL ที่แสดงบนหน้าจอของทีวี. นอกจากนี้, ยังไม่มีข้อมูลส่งไปให้กับ Google ตลอดเวลาที่ทีวีนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต.
  ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการแสดง URL สำหรับ Google Terms of Service และ Privacy Policy.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ About ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกที่ Legal information.
  5. เลือกที่ Google legal.