หมายเลข ID หัวข้อ : 00187375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/11/2018

วิธีการตรวจเช็ค Google Terms of Service and Privacy Policy เมื่อทีวีไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ให้ใช้เครื่องนั้นในการเข้าไปที่ URL ที่แสดงบนหน้าจอทีวี. นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่จะส่งไปให้กับ Google ได้ตลอดเวลาที่ทีวีนั้นยังเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตไม่ได้.
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้แสดง URL สำหรับ Google Terms of Service and Privacy Policy.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ About ในกลุ่ม TV.
  4. เลือกที่ Legal information.
  5. เลือกที่ Google legal.