หมายเลข ID หัวข้อ : 00081555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

วิธีการทดสอบความเร็วการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตของท่าน.

  ท่านจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้เว็บไซต์ทำการทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่อของท่าน. ความเร็วของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา, ดังนั้นผลลัพธ์ของการทดสอบของท่านอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละวัน. สำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับความเร็วในการเชื่อมต่อของท่าน , ให้ิติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน.

  เว็บไซต์ต่อไปนี้สามารถใช้ทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่าน:

  คำเตือน: เว็บไซต์เหล่านี้จัดทำให้เพื่อความสะดวกของท่าน และจะต้องใช้บนความเสี่ยงของท่านเอง. โซนี่ ไม่สนับสนุนหรือรับประกันความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เหล่านี้.

  ลิงก์ต่อไปนี้ใช้ซอฟต์แวร์ Flash หรือ Sun Java และเหมาะสำหรับการทดสอบ ที่จะแสดงความเร็วของการค้นหา หรือ อินเทอร์เน็ต:


  ลิงก์ต่อไปนี้เป็นแบบ Browser และเหมาะกับการทดสอบความเร็วของการสตรีมมิ่งวิดีโอที่มีไฟล์ขนาดใหญ่:

  • http://performance.toast.net
  • http://testmy.net
  • http://www.fast.com

   หมายเหตุ: เครื่องมือทดสอบความเร็วนี้ดูแลโดบ Netflix, ที่จะทำการวัดเฉพาะความเร็วในการดาวน์โหลดเท่านั้น.


  หมายเหตุ: เมื่อทำการทดสอบหนึ่งในของเหล่านี้, ต้องระวังในการเปรียบเทียบความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เร็วกว่าของการเชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet กับแบบไร้สาย, ที่สามารถจะช้ากว่าได้ถึง 30-50% แม้จะมีความแรงของสัญญาณระดับดีมากก็ตาม. ความแตกต่างกันระหว่างความสามารถในการทำงานของแบบสายและ Wi-Fi เกิดจากหลายเหตุผล รวมถึงข้อมูลนำของโปรโตคอลเครือข่าย (network protocol overhead), การรบกวนของคลื่นวิทยุ, สิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์, และการลดลงของความแรงของสัญญาณตามระยะทาง. นอกจากนี้, เมื่อมีอุปกรณ์สื่อสารกันมากขึ้นในเครือข่ายพร้อมกัน สมรรถนะของเครือข่ายก็จะลดลงด้วย. เมื่อเป็นไปได้ ให้ใช้การเชื่อมต่อแบบสายเพื่อให้มีสมรรถนะดีที่สุด.