หมายเลข ID หัวข้อ : 00136284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/11/2017

วิธีการดำเนินการบังคับให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ถ้าหากเป็นการดำเนินการตามปกติ, การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) อาจใช้เวลาได้ถึง 24 ถึง 36 ชั่วโมง. ขั้นตอนต่อไปนี้ จะมีอยู่ในทีวีของรุ่นปี 2553 ที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปเป็น 4.020 หรือสูงกว่า.

  1. ให้ตั้งค่า Automatic Software Update ไปเป็น On.
  2. ทำการ Refresh Internet Content.
  3. ปิดทีวี.
  4. ภายในเวลา 10 นาทีของการปิดทีวี หลอดไฟ LED สีส้มที่ด้านหน้าของทีวี จะเริ่มกะพริบ สิ่งนี้เป็นตัวแสดงสถานะว่า กระบวนการอัปเดตได้เริ่มต้นทำงาน.
  5. เมื่อการอัพเดตเสร็จ หลอดไฟ LED สีส้มจะดับไป.

    หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการอัปเดตจนเสร็จจะเปลี่ยนไปตามการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและขนาดของการดาวน์โหลด.