หมายเลข ID หัวข้อ : 00198247 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/05/2020

ข้อผิดพลาด: 1107, 2123, หรือ 1106 ปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์.

  เมื่อมีข้อความแสดงความผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้:

  ถ้าปัญหานี้เกิด, กรุณาทำดังต่อไปนี้:

  1. กรุณาตรวจเช็คสภาวะของเครือข่าย:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ Network.
   6. เลือกที่ Network Set-up.
   7. เลือกที่ View Network setting and status.
   8. เลือกที่ Check Connection.

    กรุณาตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของเครือข่ายเป็น OK. ถ้าไม่, กรุณาดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้ง.
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ System Settings.
    4. เลือกที่ Set-up.
    5. เลือกที่ Network.
    6. เลือกที่ Network Set-up.
    7. เลือกที่  Set up network connection.
    8. เลือกที่ื Privacy Policy.
    9. เลือกที่ Agree.
    10. เลือกที่ Easy หรือ Expert เพื่อเซ็ตอัปเครือข่ายของท่าน.

  2. ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้น, กรุณาดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก USB:
   1. คลิก ที่นี่ เพื่อเช็ควิธีอัปเดตไปเป็นตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด.
   2. คัดลอกซอฟต์แวร์ใหม่ไปที่หน่วยความจำ USB.
   3. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก USB ดังด้านล่าง:
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ Customer Support.
    4. เลือกที่ Software Update.
    5. เลือกที่USB.

  3. ถ้าข้อความแสดงความผิดพลาด ยังคงปรากฎและยูสเซอร์ไม่สามารถทำการอัปเดตทีวีได้, กรุณาทำการรีเซ็ตไปเป็นข้อมูลจากโรงงาน.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Customer Support.
   4. เลือกที Factory Settings.
   5. เลือกที่ Yes.
   6. เลือกที่ Yes.