หมายเลข ID หัวข้อ : 00120334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

อัพเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ Android TV ของท่าน.

    เพื่อที่จะให้ Android TV สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ, ขอแนะนำว่า ท่านควรจะต้องทำการอัพเดตด้วยเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดจากทั้งของ Sony และ Google อยู่เสมอ, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับทีวีของท่านและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะให้ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับท่าน.

    Updating

    คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้จะให้แนวทางกับท่านในเรื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอัพเดต, ขั้นตอน และ การปรับตั้งต่าง ๆ สำหรับ Android TV ของท่าน.