หมายเลข ID หัวข้อ : 00084941 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/06/2021

แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้

  ข้อสำคัญ:ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ถ้าหากท่านมีเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่เชื่อมต่อผ่าน USB ขั้นตอนที่พูดถึงการเชื่อมต่อ USB จะใช้ไม่ได้

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คสถานะหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  ให้พิจารณาว่าสภาวะต่อไปนี้อันใดที่ใช้ได้กับเครื่องรุ่นของท่าน และลองทำตามวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกัน


  การแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Walkman ที่มีหน้าจอ

  ข้อสำคัญสำหรับ NW-A20/A30/A40/A50/A100/WM1/ZX100/ZX300/ZX500 ซีรีส์ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อย ต่อไปนี้: แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ คอมพิวเตอร์หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย AC และตรวจดูหน้าจอของเครื่อง Walkman นั้น

   ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ไม่มีอะไรแสดงในเครื่อง Walkman (หน้าจอของเครื่อง Walkman เป็นสีดำ)
  2. ตรวจดูสาย USB หรือ การเชื่อมต่อของตัว อะแดปเตอร์ AC

   ถ้าหากท่านใช้สาย USB ถ้าหากท่านใช้ อะแดปเตอร์ AC

   หมายเหตุ:

   • ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 5 ºC ถึง 35 ºC (41 ºF ถึง 95 ºF) ถ้าหากท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากช่วงนี้ ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่อาจจะกะพริบ และการชาร์จไฟอาจจะไม่สามารถทำได้
   • จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถจะทำการชาร์จได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่จะประมาณ 500 ครั้ง
   • จำนวนนี้อาจจะแตกต่างไปเล็กน้อย ขึ้นกับสภาวะที่ท่านใช้งานเครื่องเล่นนั้น ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเกินหกเดือน ให้ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
  3. การรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ: วิธีการแก้ปัญหา เครื่องเล่น Walkman® ที่ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ถึงแม้หลังจากท่านจะทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman แล้วแสดงว่าเครื่อง Walkman หรือสาย USB นั้นจะต้องได้รับการตรวจซ่อมและตรวจซ่อมแล้ว


  การแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Walkman ที่ไม่มีหน้าจอ

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ คอมพิวเตอร์หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย AC และตรวจดูหลอดไฟของเครื่อง Walkman นั้น

   หลอดไฟแสดงการทำงาน (OPR) ติดสว่างขึ้นมา หลอดไฟแสดงการทำงานดับลงไป
  2. ตรวจดูสาย USB หรือ การเชื่อมต่อของตัว อะแดปเตอร์ AC

   ถ้าหากท่านใช้สาย USB ถ้าหากท่านใช้ อะแดปเตอร์ AC

   หมายเหตุ:

   • ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 5 ºC ถึง 35 ºC (41 ºF ถึง 95 ºF) ถ้าหากท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากช่วงนี้ ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่อาจจะกะพริบ และการชาร์จไฟอาจจะไม่สามารถทำได้
   • จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถจะทำการชาร์จได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่จะประมาณ 500 ครั้ง
   • จำนวนนี้อาจจะแตกต่างไปเล็กน้อย ขึ้นกับสภาวะที่ท่านใช้งานเครื่องเล่นนั้น ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเกินหกเดือน ให้ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
  3. ตรวจดูขั้วต่อของเครื่อง Walkman

   ถ้าหาก ขั้วต่อแต่ละอันไม่เชื่อมต่อกับอีกอันอย่างไม่ถูกต้อง เครื่อง Walkman อาจจะไม่สามารถชาร์จไฟได้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้วต่อของเครื่อง Walkman สะอาด

   สำหรับ Walkman รุ่นที่กันน้ำได้ ชุบแปรงนุ่มให้เปียกเช่น แปรงสีฟันและเช็ดเอาความชื้นนั้นออกไป สำหรับรายละเอียดให้ดูใน วิดีโอต่อไปนี้:   เคล็ดลับ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดคำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  4. การรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ: วิธีการแก้ปัญหา เครื่องเล่น Walkman® ที่ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ถึงแม้หลังจากท่านจะทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman แล้วแสดงว่าเครื่อง Walkman หรือสาย USB นั้นจะต้องได้รับการตรวจซ่อมและตรวจซ่อมแล้ว