หมายเลข ID หัวข้อ : 00084941 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้

  ข้อสำคัญ:
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ถ้าหากท่านมีเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่เชื่อมต่อผ่าน USB ขั้นตอนที่พูดถึงการเชื่อมต่อ USB จะใช้ไม่ได้
  • สำหรับ NW-A20/A30/A40/A50/A100/WM1/ZX100/ZX300/ZX500 ซีรีส์ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  เลือกชนิด Walkman ของท่าน:


  การแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Walkman ที่มีหน้าจอ

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย AC และตรวจดูหน้าจอของเครื่อง Walkman นั้น

   ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ไม่มีอะไรแสดงในเครื่อง Walkman (หน้าจอของเครื่อง Walkman เป็นสีดำ)
  2. ตรวจดูสาย USB หรือ การเชื่อมต่อของตัว อะแดปเตอร์ AC

   ถ้าหากท่านใช้สาย USB ถ้าหากท่านใช้อะแดปเตอร์ AC หมายเหตุ:
   • ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 5 ºC ถึง 35 ºC (41 ºF ถึง 95 ºF) ถ้าหากท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากช่วงนี้ ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่อาจจะกะพริบ และการชาร์จไฟอาจจะไม่สามารถทำได้
   • จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถจะทำการชาร์จได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่จะประมาณ 500 ครั้ง
   • จำนวนนี้อาจจะแตกต่างไปเล็กน้อย ขึ้นกับสภาวะที่ท่านใช้งานเครื่องเล่นนั้น ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเกินหกเดือน ให้ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
  3. การรีเซ็ต (เริ่มทำงานใหม่) ให้กับเครื่อง Walkman

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : วิธีการแก้ปัญหาเครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานไม่ถูกต้อง

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ถึงแม้หลังจากท่านจะทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman แล้วแสดงว่าเครื่อง Walkman หรือสาย USB นั้นจะต้องได้รับการตรวจซ่อมและตรวจซ่อมแล้ว


  การแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Walkman ที่ไม่มีหน้าจอ

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ คอมพิวเตอร์หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย AC และตรวจดูหลอดไฟของเครื่อง Walkman นั้น

   หลอดไฟแสดงการทำงาน (OPR) ติดสว่าง หลอดไฟแสดงการทำงานดับลงไป
  2. ตรวจดูสาย USB หรือ การเชื่อมต่อของตัว อะแดปเตอร์ AC

   ถ้าหากท่านใช้สาย USB ถ้าหากท่านใช้อะแดปเตอร์ AC หมายเหตุ:
   • ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 5 ºC ถึง 35 ºC (41 ºF ถึง 95 ºF) ถ้าหากท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากช่วงนี้ ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่อาจจะกะพริบ และการชาร์จไฟอาจจะไม่สามารถทำได้
   • จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่สามารถจะทำการชาร์จได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่จะประมาณ 500 ครั้ง
   • จำนวนนี้อาจจะแตกต่างไปเล็กน้อย ขึ้นกับสภาวะที่ท่านใช้งานเครื่องเล่นนั้น ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเกินหกเดือน ให้ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
  3. ตรวจดูขั้วต่อของเครื่อง Walkman

   ถ้าหาก ขั้วต่อแต่ละอันไม่เชื่อมต่อกับอีกอันอย่างไม่ถูกต้อง เครื่อง Walkman อาจจะไม่สามารถชาร์จไฟได้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้วต่อของเครื่อง Walkman สะอาด

   สำหรับ Walkman รุ่นที่กันน้ำได้ ชุบแปรงนุ่มให้เปียกเช่น แปรงสีฟันและเช็ดเอาความชื้นนั้นออกไป สำหรับรายละเอียดให้ดูใน วิดีโอต่อไปนี้:

  4. การรีเซ็ต (เริ่มทำงานใหม่) ให้กับเครื่อง Walkman

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : วิธีการแก้ปัญหาเครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานไม่ถูกต้อง

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ถึงแม้หลังจากท่านจะทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman แล้วแสดงว่าเครื่อง Walkman หรือสาย USB นั้นจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว