หมายเลข ID หัวข้อ : 00084941 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/04/2020

ไม่มีการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่.

  สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นในขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น. ถ้าหากท่านมีเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่มีการเชื่อมต่อทาง USB, ในขั้นตอนที่มีการระบุว่าต้องเชื่อมต่อกับ USB ก็ไม่ต้องใช้.

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนของการดำเนินการนี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์นั้น หลังจากที่ทำเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน.

  พิจารณาดูว่า สภาวะใดในต่อไปนี้ที่ใช้ได้กับเครื่องรุ่นของท่าน, และลองทำตามวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องนั้น.

  Walkman ที่มีหน้าจอ Walkman ไม่มีหน้าจอ
  Image Image

  วิธีการแก้ปัญหาสำหรับเครื่อง Walkman ที่มีหน้าจอ

  เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแหล่งจ่ายกำลังไฟ AC, และตรวจเช็คดูหน้าจอของเครื่อง Walkman นั้นดู:

  1. มีตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่แสดงบนหน้าจอ.

   ถ้าหากมีตัวแสดงสถานะนี้แสดงอยู่ แสดงว่าแบตเตอรี่มีการชาร์จไฟที่ถูกต้อง. ให้รอจนกระทั่งตัวแสดงสถานะเปลี่ยนเป็น FULL เมื่อแบตเตอรี่มีการชาร์จไฟเสร็จสิ้น.

   Image
  2. ไม่มีอะไรแสดงในเครื่อง Walkman (หน้าจอของเครื่อง Walkman เป็นสีดำ)

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่อง Walkman นั้นไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน หรือ แบตเตอรี่ เกือบจะหมดกำลังไฟ, จะไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังการชาร์จไฟเริ่มต้นขึ้น. ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ต่อไปอีกประมาณ 5-10 นาที ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่อง Walkman นั้น.

   Image
  3. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของสาย USB หรือตัว AC power adapter.

   ถ้าหากท่านใช้สาย USB

   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าสู่โหมดการประหยัดพลังงาน ในระหว่างที่เครื่องเล่นเชื่อมต่ออยู่ทางสาย USB, เช่น โหมด Sleep หรือ Hibernation, แบตเตอรี่จะไม่มีการชาร์จไฟ. แต่เครื่องเล่นจะยังคงอาศัยกำลังงานจากแบตเตอรี่ต่อไป เป็นการดิจชาร์จไฟออกจากแบตเตอรี่นั้น.
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย USB มีการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น และเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่อย่างแน่นหนา. ถอดสายนั้นออกจากทั้งสองข้าง และเสียบกลับเข้าไปใหม่.
   • เชื่อมต่อเครื่อง Walkman โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
   • ห้ามใช้ตัว USB hub. ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Walkman โดยตรง.
   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต USB มากกว่าหนึ่งอัน, ให้ลองเสียบ USB adapter เข้ากับพอร์ต USB อันอื่น เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ได้มีปัญหากับพอร์ต USB ปัจจุบัน.
   • ลองทำการชาร์จด้วยอุปกรณ์ตัวอื่น เพื่อตรวจเช็คว่า ปัญหามาจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่.

   ถ้าหากท่านใช้ตัว AC power adapter

   • ถ้าหากใช้ตัว AC power adapter, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวอะแดปเตอร์นั้น มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และเสียบเข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ใช้งานได้.
   • ลองเสียบ AC power adapter เข้ากับเต้ารับไฟ AC อันอื่นเพื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เป็นปัญหาที่เต้ารับไฟ AC อันปัจจุบัน.
   • เชื่อมต่อเครื่อง Walkman โดยใช้สายที่จัดมาให้.
   • ให้ลองทำการชาร์จไฟโดยใช้อุปกรณ์ตัวอื่น เพื่อตรวจเช็คดูว่า ไม่ได้เป็นปัญหาที่ AC adapter ของท่าน.

   หมายเหตุ:

   • ให้ทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 5 ºC ถึง 35 ºC (41 ºF ถึง 95 ºF). ถ้าหากท่านพยายามที่จะทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่นอกช่วงอุณหภูมินี้, ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ อาจจะมีการกะพริบ และ ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้.
   • จำนวนครั้งของแบตเตอรี่ที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ จะประมาณ 500 ครั้ง.
   • จำนวนนี้อาจแตกต่างบ้างเล็กน้อย, ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ท่านใช้เครื่องเล่นนั้น. ถ้าหากท่านตั้งใจว่าจะไม่ใช้เครื่องเล่นนั้นนานกว่าหกเดือน, ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลานี้เพื่อรักษาสมรรถนะของแบตเตอรี่ไว้.
  4. การรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่า ท่านจะทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman นี้แล้ว, อาจจำเป็นต้องทำการตรวจเช็คและตรวจซ่อมเครื่อง Walkman หรือสาย USB นั้น

  วิธีการแก้ปัญหาเครื่อง Walkman ที่ไม่มีหน้าจอ

  เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แหล่งจ่ายกำลังไฟ AC, และตรวจเช็คดูหลอดไฟของเครื่อง Walkman.

  1. หลอดไฟการทำงานของเครื่อง (OPR) ติดสว่าง.
   แบตเตอรี่มีการชาร์จไฟอย่างถูกต้อง. เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้นลง, หลอดไฟนี้จะดับลงไป.Image
  2. หลอดไฟการทำงานของเครื่องไม่ติด.
   ถ้าหากหลอดไฟนี้ไม่ติด, แบตเตอรี่อาจจะมีการชาร์จไฟไว้เต็ม หรือ ไม่มีการชาร์จไฟเลย.Image
  3. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของสาย USB หรือตัว AC power adapter.

   ถ้าหากท่านใช้สาย USB

   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดการประหยัดพลังงาน ในระหว่างที่เครื่องเล่นเชื่อมต่ออยู่ทางสาย USB, เช่น โหมด Sleep หรือ Hibernation, แบตเตอรี่จะไม่มีการชาร์จไฟ. แต่เครื่องเล่นจะยังคงอาศัยกำลังงานจากแบตเตอรี่ต่อไป, เป็นการดิจชาร์จไฟออกจากแบตเตอรี่นั้น.
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย USB มีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับเครื่องเล่น และเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์. ถอดสายนั้นออกจากทั้งสองข้าง และเสียบกลับเข้าไปใหม่.
   • เชื่อมต่อเครื่อง Walkman โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
   • ห้ามใช้ตัว USB hub. ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Walkman นั้นโดยตรง.
   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต USB มากกว่าหนึ่งอัน ให้ลองเสียบตัว USB adapter นั้นเข้ากับพอร์ต USB อันอื่นเพื่อดูว่า ปัญหาไม่ได้มาจากพอร์ต USB อันปัจจุบัน.
   • ลองทำการชาร์จด้วยอุปกรณ์ตัวอื่น เพื่อตรวจเช็คดูว่า ปัญหามาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่.

   ถ้าหากท่านใช้ตัว AC power adapter

   • ถ้าหากใช้ตัว AC power adapter, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อะแดปเตอร์นั้นมีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และเสียบเข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ใช้งานได้.
   • ลองเสียบตัว AC power adapter เข้ากับเต้ารับไฟ AC อันอื่น เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ได้มีปัญหากับเต้ารับไฟ AC อันปัจจุบัน.
   • เชื่อมต่อเครื่อง Walkman โดยใช้สายที่จัดมาให้.
   • ลองทำการชาร์จด้วยอุปกรณ์ตัวอื่น เพื่อตรวจเช็คดูว่า มีปัญหากับตัว AC adapter ของท่านหรือไม่.

   หมายเหตุ:

   • ให้ทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 5 ºC ถึง 35 ºC (41 ºF ถึง 95 ºF). ถ้าหากท่านพยายามที่จะทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่นอกช่วงอุณหภูมินี้, ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ อาจจะมีการกะพริบ และ ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้.
   • จำนวนครั้งของแบตเตอรี่ที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ จะประมาณ 500 ครั้ง.
   • จำนวนนี้อาจแตกต่างบ้างเล็กน้อย, ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ท่านใช้เครื่องเล่นนั้น. ถ้าหากท่านตั้งใจว่าจะไม่ใช้เครื่องเล่นนั้นนานกว่า หกเดือน, ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลานี้เพื่อรักษาสมรรถนะของแบตเตอรี่ไว้.
  4. ถ้าหากขั้วต่อไม่ได้เชื่อมต่อกันไว้อย่างถูกต้อง, เครื่อง Walkman นี้อาจจะไม่สามารถชาร์จไฟได้. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman ที่เชื่อมต่อทาง USB และไม่มีการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่
   สำหรับเครื่อง Walkman รุ่นที่กันน้ำได้, ให้ชุบแปรงที่ขนนุ่มเช่นแปรงสีฟันด้วยน้ำ และทำการเช็ดความชื้นออกไป, สำหรับรายละเอียด ให้ตรวจเช็ครายละเอียดกับวิดีโอต่อไปนี้: 

  5. การรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman. ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่า ท่านจะทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman นี้แล้ว, อาจจะจำเป็นต้องทำการตรวจเช็คและตรวจซ่อมเครื่อง Walkman หรือสาย USB นั้น.