หมายเลข ID หัวข้อ : 00179107 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/04/2020

เครื่องเล่นแบบพกพานี้ไม่ได้รับการรองรับโดย ซอฟต์แวร์ Windows Media Player, Content Transfer หรือ Media Go.

  ไม่สามารถจะทำการโอนถ่ายไฟล์เพลงด้วยซอฟต์แวร์ Windows Media Player หรือ Media Go ได้.

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากมี New Hardware Wizard แสดงขึ้นมาและให้ใส่ตำแหน่งของตัวไดร์ฟเวอร์ ใช้ชี้ไปที่ไดเรกตอรี่ต่อไปนี้: C:/WINDOWS/INF.
  • เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง, เครื่องเล่น Walkman ของท่่านจะต้องได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นอุปกรณ์ Media Transfer Protocol (MTP) . ถ้าหากเครื่องเล่นแบบพกพานี้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และได้รับการรองรับเป็นอุปกรณ์ Mass Storage Class (MSC) จะทำให้ทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง. ในกรณีนี้ มีวิธีการอืนที่แตกต่างให้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้.
  • สำหรับบางรุ่น, เมื่อท่านใช้เครื่องเล่นแบบพกพานี้เป็นครั้งแรก, ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน, หรือ แบตเตอรี่หมดกำลังลงไป, อาจจะใช้เวลาถึง 5 นาที ในการรองรับ หรือ เริ่มต้นการชาร์จไฟ. ในเครื่องรุ่นที่มีหน้าจอ บนหน้าจอจะยังคงว่างเปล่า. ถ้าหากเครื่องเล่นแบบพกพานี้ไม่ได้รับการรองรับ หรือไม่เริ่มต้นทำการชาร์จไฟหลังจากที่รอไปแล้ว 5 นาที, ให้ทำการรีเซ็ตเครื่องเล่นนั้นโดยการกดที่ปุ่ม รีเซ็ต.

  หมายเหตุ: แต่ถ้าไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ท่านใช้เครื่องเล่นของท่าน และตัวเครื่องก็ได้มีการทำงานอย่างถูกต้องมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลัก ๆ (เช่น การกู้คืนสภาพระบบปฏิบัติการ หรือ เปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟ ), ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพานั้น เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

   หมายเหตุสำคัญของ NWZ-W252 : เครื่องเล่น Walkman รุ่น NWZ-W252 ใช้สาย USB เฉพาะ และจะไม่ทำงานอย่่างถูกต้อง ถ้าหากใช้สาย USB อื่นใดที่หาได้ในท้องตลาด รวมทั้งที่จัดมาให้กับผลิตภัณฑ์ของโซนี่ที่มีการเชื่อมต่อทาง USB ที่คล้ายกัน. ท่านจะต้องใช้สายที่มาพร้อมกับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น.

  2. ตัดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกจากเครื่องเล่นแบบพกพานี้ และจากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
  3. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.

   หมายเหตุ: สำหรับ NWZ-W262 และ W263: หลอด OPR จะติดสว่างเป็นสีแดง เป็นการแสดงว่า แบตเตอรี่มีการเริ่มต้นชาร์จไฟแล้ว, ถึงแม้ว่า การเชื่อมต่อจะได้ไม่เหมาะสม. ในกรณีนี้ ให้ปลดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นนั้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  4. ตั้งค่าของเครื่องเล่นพกพานั้น ไปเป็น USB Connection Mode .

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีอยู่ในเครื่องเล่น Walkman NWZ X ซีรีย์ และบาง NWZ E ซีรีย์.

  5. (ข้ามขั้นตอนนี้ไปถ้าหากเครื่องเล่นของท่านไม่ได้รับการรองรับจากซอฟต์แวร์ใด ๆ เลย). ตรวจเช็คดูพื้นที่ว่างที่มีอยู่ ในตัวเครื่องเล่น โดยใช้ Windows Media Player, Media Go, หรือ My Computer.
  6. ถ้าหากไม่มีตัวเลือกใดสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ท่านได้ ให้ลองทำการรีเซ็ตเครื่องเล่น Walkman ของท่านดู. ขั้นตอนการทำซอฟต์รีเซ็ต จะปิดแอปพลิเคชัน หรือ บริการทั้งหมดที่เปิดอยู่ หรือ ที่ทำงานอยู่ และ จากนั้น จะรีสตาร์ทเครื่องเล่น Walkman นั้น. ไม่มีการลบข้อมูล และไม่มีการลบแอปพลิเคชันใด ๆ ออกไป.
  7. หาตำแหน่งของช่องรีเซ็ต.
  8. ใช้คลิปหนีบกระดาษขนาดเล็ก ใส่เข้าไปในช่อง และ กดเบา ๆ. ท่านจะเห็นเครื่องเล่น Walkman นั้นทำการรีสตาร์ท.
  9. เมื่อเครื่องเล่น Walkman นั้นรีสตาร์ทแล้ว ให้เสียบกลับเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  10. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  11. ถ้าหากเครื่องเล่น Walkman นั้นยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  12. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  13. ตรวจเช็คดูสาย USB ว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับทั้งของเครื่องเล่นและเครื่องคอมพิวเตอร์.
  14. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  15. ถ้าหากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับ USB hub, ให้ปลดออกและเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยสาย USB เฉพาะ.
  16. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  17. ถ้าหากเครื่องเล่นนั้นยังไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อ USB ออกไปและทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  18. หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมา ให้เชื่อมต่อเฉพาะเครื่องเล่น Walkman และทดสอบการเชื่อมต่อดูอีกครั้ง.
  19. ถ้าหากเครื่องเล่นนั้นยังคงไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองใช้พอร์ต USB อันอื่นดู.
  20. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  21. ในเมนูของ Common settings ของเครื่องเล่น, ให้ทำการฟอร์แมทเครื่องเล่นโดยใช้ ตัวยูติลิตี้ Format ในเครื่อง.
  22. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  23. ตรวจสอบดูระบบปฏิบัติการปัจจุบัน. ถ้าหากเป็นระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดมา ให้ติดต่อกับผู้ผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สำหรับไดร์ฟเวอร์ที่อัปเดตแล้ว สำหรับระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดของเครื่องนั้น.
  24. ถ้าหากท่านไม่มี service pack อันล่าสุด, ให้ทดสอบสถานะการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากที่ได้ติดตั้งเข้าไป.
  25. ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่องเล่นของท่านได้และยังไม่ได้ยกเลิกการติดตั้ง และติดตั้งไดร์ฟเวอร์เข้าไปใหม่ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องเล่นนั้นได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ MTP หรือไม่.