หมายเลข ID หัวข้อ : 00245891 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้ (NW-A20/A30/A40/A50/A100/WM1/ZX100/ZX300/ZX500 ซีรีส์)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  คำถามที่พบบ่อยสำหรับเครื่อง่ Walkman บางรุ่น ถ้าหากไม่มีรุ่นเครื่องของท่านในส่วนของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ ให้อ้างอิงกับ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้ :
  แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้

  ถ้าเครื่อง Walkman ของท่านไม่สามารถชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ได้ ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้:

  • ถ้าท่านพยายามที่จะชาร์จไฟเครื่อง Walkman ในระหว่างที่ใช้งานอยู่ จะใช้เวลาในการชาร์จไฟให้เสร็จนานขึ้น
  • เมื่อท่านใช้เครื่อง Walkman ในครั้งแรก หรือเมื่อท่านไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน แบตเตอรี่อาจจะมีการคายประจุจนหมดได้ ในกรณีเช่นนี้ หน้าจอจะไม่แสดงออกมาเมื่อท่านเริ่มทำการชาร์จไฟเป็นครั้งแรก แต่จะแสดงขึ้นมาหลังจากที่ชาร์จไฟไปได้ประมาณ 30 นาทีแล้ว

  หมายเหตุ:

  • กรณีที่เครื่อง Walkman มีพอร์ต USB Type-C:
   ถ้าต้องการ ชาร์จไฟให้กับเครื่อง Walkman ให้ใช้สาย USB ที่ให้มา เครื่อง Walkman อาจจะไม่ชาร์จไฟเมื่อใช้กับสายนที่มีจำหน่ายทั่วไป ถ้าหากท่านต้องการใช้สายที่มีจำหน่ายทั่วไป ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นสาย USB Type-C ที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ และมีค่าความต้านทาง 56K โอห์ม
   หมายเหตุ: ถ้าหากสายนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ USB เครื่อง Walkman จะไม่สามารถชาร์จไฟได้

  • เมื่อทำ การชาร์จไฟเครื่อง Walkman โดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB :
   • ใช้ตัว อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่สามารถจ่ายกระแส 1.5A ได้
   • ใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB กับสาย USB ที่ให้มา
   • ตรวจดูว่าสาย USB มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาดีแล้วทั้งด้านตัวเครื่อง Walkman และตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB และตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB มีการเชื่อมต่อกับเต้ารับไปที่แน่นหนาดีแล้ว
  • เมื่อชาร์จไฟเครื่อง Walkman โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์:
   • ให้ใช้สาย USB ที่ให้มา ถ้าหากท่านต้องการใช้สายที่มีจำหน่ายทั่วไป ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นสาย USB Type-C ที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB ที่สามารถรับส่งข้อมูลได้ และมีค่าความต้านทาง 56K โอห์ม ไม่ใช้ สาย USB แบบ "ชาร์จไฟเท่านั้น (Charge-only)" หรือสาย USB ที่ใช้รับส่งข้อมูลไม่ได้
   • เครื่อง Walkman นี้ไม่สามารถชาร์จไฟได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดนอนหลับ (Sleep) แม้ว่าท่านจะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ก็ตาม ต้องมั่นใจว่าได้ยกเลิกโหมดนอนหลับ (Sleep) นี้ก่อนที่จะทำการชาร์จไฟให้กับเครื่อง Walkman
   • เมื่อเครื่อง Walkman เชื่อมต่อผ่านฮับ USB เครื่อง Walkman นี้จะไม่สามารถชาร์จไฟได้
   • ถ้ามีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสาย USB ที่เชื่อมต่ออยู่ การชาร์จไฟจะไม่สามารถทำได้ ลองทำ การชาร์จไฟวิธีการอื่นดู ถ้าเป็นไปได้
   • ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต USB หลายพอร์ต ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับพอร์ต USB พอร์ตอื่น และลองทำการชาร์จไฟดูอีกครั้ง

  ถ้าปัญหายังไม่คงไม่สามารถแก้ไขได้ หลังการตรวจเช็คดูรายการข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้ทำการรีเซ็ต (รีสตาร์ท) เครื่อง Walkman นั้นใหม่ สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ตเครื่อง Walkman ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) สำหรับเครื่อง Walkman รุ่นของท่าน
  หมายเหตุ จะไม่มีการลบข้อมูลหรือ การตั้งค่าออกไป เมื่อท่านทำการรีเซ็ตเครื่อง Walkman