หมายเลข ID หัวข้อ : 00179729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

เครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากซอฟต์แวร์ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านไม่รองรับ เครื่องเล่น Walkman ของท่าน:

  หมายเหตุ: ถ้าหากรุ่นของท่านเป็น NW-A100/NW-ZX500 ซีรีส์ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ไม่สามารถโอนถ่ายคอนเทนท์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไปให้กับ เครื่องเล่น Walkman® ได้

  1. ตรวจเช็คดูสภาวะแวดล้อมการใช้งาน
  2. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของ USB
  3. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของ USB 
  4. รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman       
  5. รีสตาร์ทเครื่อง Walkman และเครื่องพีซี
  6. ติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นเข้าไปใหม่
  7. ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ้ำใหม่

  1. ตรวจเช็คดูสภาวะแวดล้อมการใช้งาน
   ตรวจเช็คดูว่า Walkman ใช้งานร่วมกันได้กับ OS นั้น
   ดูที่คู่มือให้ความช่วยเหลือสำหรับ OS ที่ใช้งานร่วมกันได้ตามรุ่นเครื่อง
    
  2. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของ USB
   ตรวจเช็คดูสาย USB ว่าจะต้องไม่สกปรก ผงฝุ่นเล็ก ๆ หรือเศษสิ่่งสกปรก อาจจะกันไม่ให้เครื่องได้รับการรองรับได้ ถ้าหาก WM-PORT หรือขั้วต่อสาย USB ของเครื่องWalkman สกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
   ตรวจเช็คดูว่า พอร์ต USB ของเครื่องพีซี มีการรองรับเครื่อง Walkman ได้ เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ พอร์ต USB ทั้งหมดของเครื่องพีซี และตรวจเช็คดูว่ามีการรองรับเครื่อง Walkman ได้หรือไม่
   ถ้าหากท่านใช้ USB hub ให้ถอดออกและเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับ พอร์ต USB ของเครื่องพีซี โดยตรง เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการรองรับเครื่อง Walkman ได้หรือไม่
    
  3. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของ USB
   ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้สำหรับรุ่นที่มีการตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อของ USB
   เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับเครื่องพีซีที่เชื่อมต่่ออยู่ ในสถานการณ์นี้ การใช้ USB Connection Mode Settings เพื่อทำให้เครื่อง Walkman เข้าสู่โหมดสแตนด์บายในการเชื่อมต่อ ก่อนการเชื่อมต่อ จะทำให้การเชื่อมต่อของท่านมีความมั่นใจได้อย่างแน่นอน

   วิธีการตั้งค่า USB Connection Mode:
   1. เลือกที่ Settings ใน Home menu
   2. เลือกที่ Common Settings
   3. เลือกที่ USB Connection Mode
   4. เลือกที่ Yes

    หมายเหตุ: หน้าจอสแตนด์บายการเชื่อมต่อของ USB จะแสดงขึ้นมาในเครื่อง Walkman ทดสอบการรองรับโดยการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องพีซี
     
  4. รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman
   ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการรีเซ็ต
   รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman
    
  5. รีสตาร์ทเครื่อง Walkman และเครื่องพีซี
   รีสตาร์ทเครื่อง Walkman และเครื่องพีซี และตรวจเช็คดูว่าเครื่องพีซี รองรับเครื่อง Walkman แล้วหรือไม่
    
  6. ติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นเข้าไปใหม่
   ถ้าหากไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์ของเครื่อง Walkman ไม่ได้รับการติดตั้งเข้าไปอย่างถูกต้องให้กับเครื่องพีซี เครื่อง Walkman นั้นจะไม่ได้รับการรองรับ
   ตรวจเช็คดูไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นว่ามีแสดงอยู่ในเครื่องพีซีหรือไม่

   สำหรับ Windows ให้ตรวจเช็ค ดูตามลิงค์ต่อไปนี้
   วิธีการตรวจเช็คดู Device Manager สำหรับการติดตั้งที่ถูกต้องของไดรเวอร์ของเครื่องเสียงแบบพกพา

   สำหรับ Mac ให้ตรวจเช็คไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์ iOS:
   1. 1. คลิกที่ About This Mac ใน Apple menu
   2. เปิด System Reportขึ้นมา ไดร์ฟ Walkman จะแสดงอยู่ใน USB
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง ให้ทำการโหลดไดร์ฟเวอร์สำหรับอุปกรณ์นั้นใหม่ 
    
  7. ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ้ำใหม่
   1. ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์จากเครื่องพีซี
   2. ทำการรีสตาร์ทเครื่องพีซี
   3. ติดตั้งซอฟต์แวร์ซ้ำใหม่