หมายเลข ID หัวข้อ : 00179729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

เครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้พิจารณาดูว่า สถานการณ์ต่อไปนี้อันไหนที่ใช้ และลองใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันนั้น.


มีข้อความ USB CONNECT หรือ USB MASS STORAGE แสดงขึ้นมาในเครื่อง Walkman.

ข้อความนี้แสดงให้ทราบว่าเครื่อง Walkman นั้นได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
ตรวจเช็คดูว่า เครื่อง Walkman นั้นได้รับการรองรับจากแอปพลิเคชันจัดการเพลงหรือไม่.

Media Go
ถ้าหากแอปพลิเคชันรองรับเครื่อง Walkman ได้อย่างถูกต้อง, ชื่อรุ่นของเครื่อง Walkman จะแสดงดังรูปด้านล่าง:

รูปภาพประกอบ


 ถ้าหากไม่มีชื่อของเครื่อง Walkman แสดงขึ้นมา ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 1. ปลดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. เปิด แอปพลิเคชันจัดการเพลง (เช่น Media Go) ขึ้นมา.
 4. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังคงไม่รองรับเครื่อง Walkman, อาจจะมีปัญหากับแอปพลิเคชัน หรือ สภาวะแวดล้อมของคอมพิวเตอร์.

ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชันจัดการเพลง (เช่น Media Go) เข้าไปใหม่. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก, ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

 1. ยกเลิกการติดตั้ง Media Go ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. ติดตั้ง Media Go เข้าไปใหม่.

หลังจากที่ท่านติดตั้งเสร็จ, ให้ตรวจเช็คดูว่า Media Go รองรับเครื่อง Walkman ได้หรือไม่.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้เวอร์ชันเก่าของ Media Go, ปัญหาอาจจะแก้ไขได้ด้วยตัวอัปเดต. อัปเดตแอปปลิเคชันไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดและตรวจเช็คดูว่า Media Go รองรับเครื่อง Walkman ได้หรือไม่.


หน้าจอ Home menu แสดงขึ้นมาในเครื่อง Walkman

สิ่งนี้เป็นการแสดงให้ทราบว่า เครื่อง Walkman ไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้:
 1. รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman.
  ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการรีเซ็ต.
  การรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman ของท่าน
 2. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้ลองเสียบสาย USB เข้าไปที่พอร์ต USB อันอื่นดู.

  ข้อสำคัญ: เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากทำการเชื่อมต่อผ่านทาง USB hub. ต้องมั่นใจว่า ได้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

 3. ตั้งให้เครื่อง Walkman ไปเป็นโหมด การเชื่อมต่อ USB.
  หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ.

  ขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบการอธิบาย. ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.
  1. เลือกที่ Settings ใน Home menu.
  2. เลือกที่ Common Settings.
  3. เลือกที่ USB Connection Mode.
  4. เลือกที่ Yes.

  เครื่อง Walkman จะเข้าสู่สภาวะการแสตนด์บายของการเชื่อมต่อ USB และหน้าจอการแสตนด์บายของการเชื่อมต่อ USB จะแสดงขึ้นมา.

 4. ตรวจเช็คดูว่า ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์มีการอนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับเครื่อง Walkman มีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่.
  วิธีการตรวจเช็คดูการทำงานของไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์สำหรับเครื่อง Walkman

ไม่มีอะไรแสดงในเครื่อง Walkman (หน้าจอของเครื่อง Walkman เป็นสีดำ)

แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman อาจจะเหลือต่ำมาก. ให้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่.
 1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่นานประมาณหนึ่งชั่วโมง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากประจุของแบตเตอรี่เกือบจะหมดแล้ว, จะไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอชั่วครู่ แม้จะหลังจากเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว.ทั้งนี้จะมีข้อความแสดงขึ้นมาเมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟเข้าไปถึงระดับหนึ่ง, ให้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่นั้นต่อไป.

 2. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

  หมายเหตุ: เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากทำการเชื่อมต่อผ่านทาง USB hub. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้เสียบสาย USB เข้าไปที่พอร์ต USB อันอื่น.

 3. การรีเซ็ต (การรีบูต) เครื่อง Walkman ของท่าน
  ถ้าหากไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ ถึงแม้ว่า ท่านจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว, ให้พิจารณานำเครื่อง Walkman นั้นเข้ารับการตรวจสอบและตรวจซ่อม.

เครื่อง Walkman ไม่มีหน้าจอ

 1. ต้องมั่นใจว่า ขั้วต่อต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman ของท่านสะอาดดี.
  ข้อมูลการบำรุงรักษา สำหรับเครื่อง W ซีรีย์

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่อง Walkman ไม่เปิดขึ้นมาแม้จะเป็นตอนหลังที่ท่านได้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แล้ว, ให้พิจารณานำเครื่อง Walkman นั้นเข้ารับการตรวจสอบและตรวจซ่อม.

  ถ้าหากเครื่อง Walkman นั้นเปิดขึ้นมาได้:
  • รีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman.
  • ใส่เครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับ USB cradle(มีจัดมาให้).
  • ต้องมั่นใจว่าขั้วต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman ของท่านและ USB cradle มีการสัมผัสกันอย่างถูกต้อง.
  • เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากทำการเชื่อมต่อผ่านทาง USB hub. ต้องมั่นใจว่า ได้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

 2. ตรวจเช็คดูว่า ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับเครื่อง Walkmanได้ มีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่.
  วิธีการตรวจเช็คดูไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์