หมายเลข ID หัวข้อ : 00139818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/01/2021

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman ที่เชื่อมต่อทาง USB และแบตเตอรี่ไม่มีการชาร์จไฟ.

  เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสิ่งต่อไปนี้:

  • ความสกปรกบนขั้วต่าง ๆ อาจจะทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว.
   กรุณาตรวจสอบให้มั่นในว่า มีขั้วต่อที่สะอาดอยู่เสมอ. ถ้าหากขั้วของเครื่อง Walkman สกปรก, ให้ทำความสะอาดขั้วต่าง ๆ นั้นโดยใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม (ชุ่มด้วยน้ำ).
   ปัดทำความสะอาดขั้วต่าง ๆ นั้นอย่างนิ่มนวล, ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ตัวเครื่องได้.  
   ช่องเสียบ
   หลังการปัดทำความสะอาด, ให้ล้างออกด้วยน้ำจืด, เช็ดน้ำที่บนตัวเครื่อง Walkman ออกโดยใช้ผ้าที่นุ่มหรือก้านสำลี, และ จากนั้น ปล่อยเครื่อง Walkman ไว้ในสถานที่มีการระบายอากาศที่ดี ในร่ม เพื่อให้แห้ง.

   ข้อสำคัญ:
   - ห้ามทำให้เครื่อง Walkman แห้งโดยใช้ลมร้อนจากเครื่องเป่าผม.
   - ตัวเครเดิลไม่ได้มีระบบกันน้ำ. กรุณาอย่าทำให้เครเดิลเปียกน้ำ.

  • เครื่อง Walkman ของท่านไม่ได้ติดตั้งกับตัว USB cradle ที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง.
   ให้ใส่เครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับ USB cradle ที่ให้มาอย่างถูกต้องและมั่นคง. การชาร์จไฟจะเริ่มต้นขึ้น (ไฟ OPR จะติดเป็นสีแดง) ถึงแม้ว่า การเชื่อมต่อจะไม่ถูกต้อง, แต่มีความเป็นไปได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่รองรับเครื่อง Walkman นั้น. ในกรณีเช่นนี้, ให้ถอดเครื่อง Walkman ออกจาก USB cradle ที่ให้มา และจากนั้นใส่กลับเข้าไปใน USB cradle ที่ให้มานั้นอีกครั้ง. กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
   รูปภาพประกอบ 

   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ขั้วของเครื่อง Walkman นั้นสะอาดดีแล้ว.
   2. ใส่เครื่อง Walkman ของท่านเข้าไปใน  USB cradle ที่ให้มานั้น.
    ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ขั้วต่าง ๆ ของเครื่อง Walkman ของท่าน (1) และ USB cradle ที่ให้มา (3) สัมผัสกันอยู่.
   3. เชื่อมต่อปลั๊ก USB ของ USB cradle ที่ให้มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้.
    การชาร์จไฟจะเริ่มต้นขึ้น. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า หน้าต่างไฟ OPR (4) ในตัว USB cradle ที่ให้มาสว่างเป็นสีแดง.

  หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้เครื่อง Walkman ของท่านเป็นครั้งแรก, หรือ ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งาน เครื่อง Walkman นั้นเป็นเวลานาน, อาจจะใช้เวลานานหลายนาทีในการที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการรองรับได้, ถึงแม้ว่า การชาร์จไฟจะเริ่มต้นไปแล้ว(หลอดไฟแสดงการทำงานติดเป็นสีแดง). ให้ตรวจเช็คดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับเครื่อง Walkman ได้แล้วหลังจากที่ท่านได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นานประมาณ t 10 นาที.

  การรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของท่าน

  กดที่ปุ่ม RESET ด้วยปากกา หรือ คลิปหนีบกระดาษ ฯลฯ. เมื่อท่านรีเซ็ตเครื่อง Walkmanของท่าน, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจในสิ่งต่อไปนี้:

  • เครื่อง Walkman ของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • เครื่อง Walkman ของท่านไม่ได้กำลังเล่นเพลงอยู่

  ตำแหน่งของปุ่มรีเซ็ต

  หมายเหตุ: ไม่มีการลบข้อมูลออกไปจากการรีเซ็ตเครื่อง Walkman ของท่าน

  ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น และไฟ OPR ไม่ติดสว่างที่เป็นการแสดงว่าเครื่อง Walkman นั้นกำลังชาร์จไฟอยู่, เครื่องของท่านอาจจะต้องได้รับ บริการตรวจซ๋อม แล้ว.

  ไฟ OPR ติดสว่างอย่างที่ควรจะเป็น, แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่องเล่น Walkman เพื่อให้ท่านทำการโอนถ่ายเพลงได้, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากมี New Hardware Wizard แสดงขึ้นมาและให้ใส่ตำแหน่งของตัวไดร์ฟเวอร์ ใช้ชี้ไปที่ไดเรกตอรี่ต่อไปนี้: C:/WINDOWS/INF.
  • สำหรับบางรุ่น, เมื่อท่านใช้เครื่องเล่นแบบพกพานี้เป็นครั้งแรก, ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน, หรือ แบตเตอรี่หมดกำลังลงไป, อาจจะใช้เวลาถึง 5 นาที ในการรองรับ หรือ เริ่มต้นการชาร์จไฟ. ถ้าหากเครื่องเล่นแบบพกพานี้ไม่ได้รับการรองรับ หรือไม่เริ่มต้นทำการชาร์จไฟหลังจากที่รอไปแล้ว 5 นาที, ให้ทำการรีเซ็ตเครื่องเล่นนั้นโดยการกดที่ปุ่ม รีเซ็ต.
  1. ถอดเครื่อง Walkman นั้นอออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์, ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์สิ้นสุดการรีสตาร์ทแล้ว, ให้เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ตรวจเช็คดูว่า ในตอนนี้ได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่.
  2. ถ้าหากเครื่อง Walkman ยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้กดที่ปุ่ม RESET ที่อยู่บนตัวเครื่องเล่น Walkman ด้วยวัตถุที่มีปลายเล็ก เช่น คลิปหนีบกระดาษ.
  3. ถ้าหากเครื่องเล่น Walkman นั้นยังคงไม่ได้รับการรองรับและมีการเชื่อมต่อกับ USB hub, ให้ถอดออก และเชื่อมต่อเข้าโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  4. ถ้าหากเครื่อง Walkman ยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้ลองทำใช้กับพอร์ต USB อื่นที่แตกต่างออกไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น