หมายเลข ID หัวข้อ : 00187373 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

สัญญาณ Wi-Fi ลดต่ำลง หรือ มีการตัดการเชื่อมต่อบ่อย.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ:

  • ถึงแม้ว่า อุปกรณ์โซนี่ของท่าน จะสามารถจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ถ้าต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องการหยุดรอของวิดีโอ (video buffering) ให้อ้างอิงกับ: การสตรีมผ่านอินเตอร์เน็ตของวิดีโอมีการ หยุดลงไป หยุดชั่วคราว หยุดรอ หรือ คุณภาพของภาพและเสียงไม่ดี.
  • ปัญหานี้สามารถจะเกิดได้ ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย เช่น เครือข่ายที่เป็น Guest. ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีการรักษาความปลอดภัย (มีไอคอนล็อคกุญแจ) ในรายการของ Wi-Fi settings.
  • แนะนำให้ท่านสอบถามกับผู้ผลิตเราท์เตอร์ เพื่อดูว่าการตั้งค่าเราท์เตอร์ของท่านเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก การตั้งค่าของเราท์เตอร์จะต่างกันไปตามเราท์เตอร์นั้น ๆ.

  ดำเนินการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ (connection diagnosis)

  ถ้าหากอุปกรณ์โซนี่ของท่านมี ฟังก์ชันการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ, ให้ดำเนินการวินิจฉัยการเชื่อมต่อเพื่อตรวจเช็คดูว่า ปัญหามาจากระบบไร้สายหรือจากอินเตอร์เน็ต.

  1. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตตัวเราท์เตอร์

   1. ลองทำการถอดปลั๊กสายไฟกำลังของตัวเราท์เตอร์ออกจากเต้าเสียบไฟเป็นเวลา 30 วินาที.
   2. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ และ รอจนกระทั่งไฟสัญญาณกะพริบ ซึ่งเป็นการแสดงว่า การรีสตาร์ทของเราท์เตอร์ทำได้เสร็จ.
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายอันอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของโซนี่ด้วย wireless LAN เพื่อตรวจเช็คดูว่า สามารถเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ได้หรือไม่.

   • ถ้าหากอุปกรณ์อื่นไม่สามารถจะเชื่อมต่อโดย wireless LAN ได้: ตัวเราท์เตอร์ไร้สายนั้นอาจจะเสีย.
   • ถ้าหากอุปกรณ์อื่นก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้: ในกรณีนี้, ให้เปิดหน้าจอการตั้งค่าของเครือข่ายของอุปกรณ์โซนี่ขึ้นมา, ตรวจเช็คดูว่า SSID ของอุปกรณ์นั้นเป็นอันเดียวกันกับของอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อได้หรือไม่. ถ้าหากค่า SSID ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นแตกต่างออกไป ให้ตรวจเช็คดูว่า ค่า SSID นั้นถูกต้องหรือไม่.
  3. ตรวจสอบดู SSID และรหัสความปลอดภัยที่ถูกต้อง และทำการตั้งค่าเครือข่ายนั้นอีกครั้ง.

  ในหลายกรณี, SSID และรหัสความปลอดภัย จะมีติดไว้ที่ตัวเราท์เตอร์หลัก หรือ อยู่ในเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่อง.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหาก SSID ของเราท์เตอร์ไม่แสดงออกมาที่ตัวอุปกรณ์โซนี่ ให้ตรวจเช็คดูว่า มีการเปิดฟังก์ชันซ่อน SSID ไว้หรือไม่.
  • ท่านอาจจะสามารถใช้ SSID ได้มากกว่าหนึ่งอัน ขึ้นอยู่กับตัวเราท์เตอร์. ในกรณีนี้, ให้เปลี่ยนค่า SSID บนตัวแอคเซสพอยต์ และตรวจเช็คดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.
  • สำหรับคีย์รักษาความปลอดภัย ตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กจะแตกต่างกัน. ป้อนคีย์รักษาความปลอดภัยให้ถูกต้อง.

   ตัวอย่างของความผิดพลาด:

   • I (ตัว i ใหญ่), l (ตัว L เล็ก) และ 1 (ตัวเลขหนึ่ง)
   • 0 (ตัวเลขศูนย์) และ O (ตัว o ใหญ่)
   • d (ตัว D เล็ก) และ b (ตัว B เล็ก)
   • 9 (ตัวเลขเก้า) และ q (ตัว Q เล็ก)
  1. ตรวจเช็คสถานที่ติดติดตั้งตัวเราท์เตอร์และเสาอากาศไว้.

   • ถ้าหากเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ประกอบของท่าน อยู่คนละห้องกับที่ท่านติดตั้งตัว LAN เราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ แบบไร้สาย, แบนด์วิดธ์ของการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายอาจจะต่ำเกินไป หรือความแรงของสัญญาณอ่อนไป. ลองทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์ประกอบ และตัว LAN เราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ ไร้สายของท่าน ในบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางในบ้านของท่าน ถ้าเป็นไปได้. ถ้าหากท่านเคลื่อนย้ายระบบเข้าใกล้กับเราท์เตอร์ จะเท่ากับท่านได้เพิ่มความแรงและความเร็วของสัญญาณให้มากขึ้น. ถ้าหากท่านไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเราท์เตอร์, ท่านสามารถจะลองใช้ตัว ทวนสัญญาณ/ตัวขยายสัญญาณแบบไร้สายช่วยดูได้.
   • หลีกเลี่ยงการวางตัวเราท์เตอร์ใกล้กับวัตถุที่เป็นโลหะ วัตถุที่บรรจุน้ำ และวัตถุที่มีความชื้น เช่น หนังสือ ขอแนะนำให้ท่านวางตัวเราท์เตอร์นั้นที่ความสูงมากกว่า 1 ม. จากพื้น คอนกรีต หินอ่อน และ อิฐ ต่างก็ให้ผลที่เป็นด้านลบต่อเราท์เตอร์ทั้งสิ้น.
   • ถ้าหากตัวเราท์เตอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น มีความเป็นไปได้ที่ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจะต่ำลง เนื่องจาก การรบกวนของอุปกรณ์อื่น. ทำการปิดอุปกรณ์ตัวอื่น หรือปิด wireless LAN ไปที่ OFF, จากนั้น ให้ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่.
   • ถ้าหากเราท์เตอร์นั้นมีเสาอากาศ ให้ปรับทิศทางของเสาอากาศนั้นใหม่. คลื่นวิทยุของเสาอากาศของเราท์เตอร์โดยทั่วไปจะมีการแพร่กระจายออกในลักษณะเป็นวงจากจุดศูนย์กลางรอบ ๆ เสาอากาศนั้น. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเราท์เตอร์นั้น.
  2. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของเราท์เตอร์ หรือ ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่านั้นดู.

   • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ของท่านได้ ให้ตรวจเช็คดูว่า มีการเปิด MAC address filtering ไว้หรือไม่. ถ้าหากมีการเปิด MAC address filtering ไว้ ให้ตั้งค่าไว้เป็นปิด และตรวจเช็คดูว่า ท่านสามารถจะเข้าไปในอุปกรณ์ที่อนุญาตนั้นได้หรือไม่หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน Mac address เข้าไปแล้ว.
   • กรณีที่ wireless LAN ของตัวเราท์เตอร์ใช้ได้หลายความถี่, ให้ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ โดยการแก้ไขความถี่ที่ใช้เชื่อมต่อนี้.

    หมายเหตุ: ไม่ได้มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ความถี่ 5 GHz ในอุปกรณ์ของโซนี่ครบทั้งหมดทุกเครื่อง. ถ้าหากมีการใช้การเชื่อมต่อ 5 GHz ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของเครื่อง.

    • ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ 5 GHz wireless LAN: เนื่องจาก การเชื่อมต่อแบบนี้จะไวต่อสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง ถ้าหากท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ได้ ให้ติดตั้งเราท์เตอร์ และอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ใกล้กับตำแหน่งที่มองเห็นได้ดี จากนั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่.
    • ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบ 2.4 GHz wireless LAN: ถ้าหากอุปกรณ์ใช้ 2.4 GHz wireless LAN, แล้วมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Bluetooth, โทรศัพท์บ้านไร้สาย, เครื่องตรวจเฝ้าทารก, เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ ใช้งานใกล้กับอุปกรณ์ของโซนี่มีความเป็นไปได้ที่คลื่นวิทยุจะอ่อนกำลังลง เนื่องจาก การรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ เหล่านั้น. ให้ลองนำออกไปให้ห่างจากอุปกรณ์เหล่านั้น หรือ ยกเลิกการใช้งาน เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่.
   • ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณของเราท์เตอร์ของท่านดู. เนื่องจาก การรบกวนจากเครือข่าย wireless LAN อันอื่น, ช่องสัญญาณปัจจุบันของเครือข่ายในบ้านของท่านอาจจะเกิดความไม่เสถียรได้; อย่างไรก็ตาม, ช่องสัญญาญอื่นอาจจะชัดเจนและปราศจากการรบกวนได้. ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi channel ใน wireless LAN เราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ ของท่าน เพื่อดูว่า ความแรงของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่. เนื่องจาก องค์ประกอบของเราท์เตอร์แต่ละตัวแตกต่างกัน, ถ้าต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเราท์เตอร์ของท่าน หรือ เข้าไปดูในเว็บไซต์ของผู้ผลิตนั้น ๆ.

    หมายเหตุ: เครื่องมือต่อไปนี้ สามารถจะใช้ในการตรวจสอบเครือข่ายไร้สายของท่านและเครือข่ายรอบตัวได้.

    • เครื่องมือ inSSIDer นี้จะทำให้ท่านสามารถทำการสแกนเครือข่ายไร้สายรอบ ๆ ทั้งหมดได้ และดูว่ามีการใช้งานช่องสัญญาณใดอยู่บ้าง. นอกจากนี้ ยังทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณไปเป็นอันที่ไม่มีการใช้งานได้ด้วย. เครื่องมีอนี้จะสามารถหาได้ที่ เว็บไซต์ Metageek.
    • เครื่องมือ Wifi Analyzer สำหรับอุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์ Android ของท่านไปเป็น Wi-Fi analyzer. แอปนี้จะหาได้จาก Google Play store ในสมาร์ทโฟน Android ของท่าน.
  3. ตรวจเช็คดูอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเราท์เตอร์ของท่าน.

   ปัญหาการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายอาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อใช้ wireless LAN เราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ของท่าน ที่ไม่ได้มีการอัปเดตเราท์เตอร์ให้มีเฟิร์มแวร์ และ/หรืออัปเกรดซอฟต์แวร์ให้เป็นอันล่าสุด. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เราท์เตอร์/แอคเซสพอยต์ของท่านได้รับการอัปเกรดให้ไปเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด การอัปเกรดเหล่านี้อาจจะช่วยปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะเราท์เตอร์ของท่านได้.

  ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาเรื่องเครือข่ายอยู่ต่อไปหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมด ขอแนะนำให้ท่านใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย จากโมเด็ม หรือ เราท์เตอร์ของท่านแทน.