หมายเลข ID หัวข้อ : 00140116 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการเข้าและใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:  

หมายเหตุ: สำหรับยูสเซอร์ของ Android TV, ให้อ้างอิงกับ วิธีการเข้าและใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Opera Browser) ใน Android TV.

 1. การเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 2. การใส่ที่อยู่ URL
 3. การคลิกหรือเลือกรายการในเว็บ
 4. การเพิ่ม Bookmark
 5. การเคลื่อนที่ไปในหน้าหรือไปยังหน้าต่อไปในระหว่างเลือกดู
 6. การรีเฟรชหน้าเว็บ
 7. การเปลี่ยนขนาดของฟอนต์
 8. การซูม
 9. ตัวเลือกต่าง ๆ


1. การเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์:

 1. ในตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU.
 2. ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือก Apps หรือ Applications.
  หมายเหตุ: ถ้าหากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ไม่แสดงขึ้นมา ให้อ้างอิงกับ
  ไอคอนของแอปต่าง ๆ เช่น YouTube ไม่แสดงในหน้าจอแอป.
 3. เลื่อนไปมาด้วยปุ่มลูกศรเพื่อหา Internet Browser.
 4. เมื่อท่านพบ Internet Browser, โปรแกรมจะโหลดหน้าเริ่มต้นขึ้นมา.

เมื่อท่านใช้เบราว์เซอร์เสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม MENU หรือ HOME เพื่อออกจากเบราว์เซอร์.
 

2. การใส่ที่อยู่ URL :
 1. แถบที่อยู่ URL จะอยู่ทางด้านบนสุดของหน้าจอเบราว์เซอร์
  รูปภาพประกอบ
  หมายเหตุ: แถบที่อยู่ URL อาจจะซ่อนอยู่ที่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้นปุ่มชี้ขึ้น และแถบที่อยู่ URL จะแสดงขึ้นมา.
  1. เลือกแถบที่อยู่โดยใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมท.
  2. เพื่อทำการป้อน URL, ให้กดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก เพื่อเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอขึ้นมา. กรอบข้อความพร้อมคีย์บอร์ดจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
  3. พิมพ์ URL โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลดังที่แสดงบนหน้าจอทีวี,
  4. เมื่อป้อนที่อยู่ URL เสร็จแล้ว ให้เลือกที่ Enter.
    
 1. แถบที่อยู่

  [1] แถบที่อยู่

3. การคลิกหรือเลือกรายการในหน้าเว็บ:
 1. ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อขยับเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี และเลือกรายการที่ต้องการ.
 2. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Select
 3. เพื่อทำการเลือกปุ่มบนหน้าเว็บ, ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการขยับตัวเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี ไปยังปุ่มที่ต้องการ และกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก

4. การเพิ่ม Bookmark:

เมื่อ แสดงบุคมาร์ค (แสดงบุคมาร์ค) แสดงขึ้นมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอเบราว์เซอร์

 1. ให้เลือกที่ แสดงบุคมาร์ค(Show bookmarks) โดยใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมท แล้วกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก.
  บุคมาร์ค
  [2] แสดงบุคมาร์ค
 2. เลือกที่ Add Bookmark, แล้วกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก.
 

หมายเหตุ:

 • เมื่อท่านเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก จะแสดงเป็นหน้าเว็บของ Sony. เมื่อเปิดขึ้นมาในครั้งต่อไป หน้าเว็บที่ดูล่าสุดจะแสดงขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ.
 • ท่านสามารถจะเพิ่มเข้าไปได้ถึง 30 บุคมาร์ค
 

5. การเคลื่อนที่ไปในหน้าหรือระหว่างหน้าในขณะเลือกดู:

 1. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม สีเขียว เพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้ หรือกดที่ปุ่ม สีเหลือง เพื่อไปยังหน้าถัดไป.
 2. กดที่ปุ่ม สีแดง เพื่อเลื่อนหน้าลงหรือปุ่ม สีน้ำเงิน เพื่อเลื่อนหน้าขึ้น.
 

6. การรีเฟรชหน้าเว็บ:

เมื่อ Reload Current Page แสดงขึ้นมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอเบราว์เซอร์
ให้เลือกที่ Reload Current Page โดยใช้ปุ่มลูกศรบนตัวรีโมท จากนั้นกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก.


7. การเปลี่ยนขนาดของฟอนต์:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home.
 2. ในเมนู Option, เลือกที่ Show.
 3. เลือกที่ Character size.
 4. กด ลูกศรชี้ขึ้น หรือลูกศรชี้ลง เพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร.


8. การซูม:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home.
 2. ในเมนู Option, เลือกที่ Zoom.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Zoom ไม่มีแสดงในเมนู Option, ให้เลือกที่ Browser Settings หรือ Show, จากนั้นเลือกที่ Zoom.
 3. เลือกที่ Zoom In หรือ Zoom Out.


9. เมนู OPTIONS :

 1. Picture/Sound/SceneSelect: เลือกที่ Scene Select, Picture, หรือ Sound mode for Browser/Apps.
 2. เปิดใน New Tab: เปิดไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือกไว้ในหน้าเว็บของแท็บใหม่.
 3. หยุดการโหลดหน้าเว็บ
 4. ประวัติการดู: แสดงหรือลบประวัติการเลือกดู.
 5. ตั้งเป็น Start Page: ตั้งหน้าเว็บปัจจุบันเป็นหน้าเริ่มต้น.
 6. Show
  -
  Zoom: Zoom In, Zoom Out
  - Character Encoding: Auto select, Latin-1, UTF-8
  - Character Size: Large, Medium, Small.
 7. Browser Settings
  -
  Javascript Set-up
  - Cookie Settings
  - Delete all Cookies