หมายเลข ID หัวข้อ : 00140116 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/08/2019

วิธีการเข้าและใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของทีวี

  ข้อสำคัญ:


  หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้งานของ Android TV ให้อ้างอิงกับ วิธีการเข้าและใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Opera Browser) ใน Android TV

  1. การเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
  2. การใส่ที่อยู่ URL
  3. การคลิกหรือเลือกรายการในเว็บ
  4. การเพิ่ม Bookmark
  5. การเคลื่อนที่ไปในหน้าหรือไปยังหน้าต่อไปในระหว่างเลือกดู
  6. การรีเฟรชหน้าเว็บ
  7. การเปลี่ยนขนาดของฟอนต์
  8. การซูม
  9. ตัวเลือกต่าง ๆ


  1. การเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์:

  1. ในตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU
  2. ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือก Apps หรือ Applications.
   หมายเหตุ: ถ้าหากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ไม่แสดงขึ้นมา ให้อ้างอิงกับ
   ไอคอนของแอปต่าง ๆ เช่น YouTube ไม่แสดงในหน้าจอแอป
  3. เลื่อนไปมาด้วยปุ่มลูกศรเพื่อหา Internet Browser
  4. เมื่อท่านพบ Internet Browser, โปรแกรมจะโหลดหน้าเริ่มต้นขึ้นมา

  เมื่อท่านใช้เบราว์เซอร์เสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม MENU หรือ HOME เพื่อออกจากเบราว์เซอร์

  2. การใส่ที่อยู่ URL :
  1. แถบที่อยู่ URL จะอยู่ทางด้านบนสุดของหน้าจอเบราว์เซอร์
   รูปภาพประกอบ
   หมายเหตุ: แถบที่อยู่ URL อาจจะซ่อนอยู่ที่ด้านบนสุดของเบราว์เซอร์ บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น  ปุ่มชี้ขึ้นและแถบที่อยู่ URL จะแสดงขึ้นมา
   1. เลือกแถบที่อยู่โดยใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมท
   2. เพื่อทำการป้อน URL, ให้กดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก เพื่อเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอขึ้นมา กรอบข้อความพร้อมคีย์บอร์ดจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี
   3. พิมพ์ URL โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลดังที่แสดงบนหน้าจอทีวี
   4. เมื่อป้อนที่อยู่ URL เสร็จแล้ว ให้เลือกที่ Enter

  1. แถบที่อยู่

   [1] แถบที่อยู่


  3. การคลิกหรือเลือกรายการในหน้าเว็บ:
  1. ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อขยับเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี และเลือกรายการที่ต้องการ
  2. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Select 
  3. เพื่อทำการเลือกปุ่มบนหน้าเว็บ ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการขยับตัวเคอร์เซอร์บนหน้าจอทีวี ไปยังปุ่มที่ต้องการ และกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก 

  4. การเพิ่ม Bookmark:

  เมื่อ แสดงบุคมาร์ค(แสดงบุคมาร์ค) แสดงขึ้นมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอเบราว์เซอร์

  1. ให้เลือกที่ แสดงบุคมาร์ค(Show bookmarks) โดยใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมท แล้วกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก
   บุคมาร์ค
   [2] แสดงบุคมาร์ค
  2. เลือกที่ Add Bookmark, แล้วกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรก จะแสดงเป็นหน้าเว็บของ Sony เมื่อเปิดขึ้นมาในครั้งต่อไป หน้าเว็บที่ดูล่าสุดจะแสดงขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
  • ท่านสามารถจะเพิ่มเข้าไปได้ถึง 30 บุคมาร์ค

  5. การเคลื่อนที่ไปในหน้าหรือระหว่างหน้าในขณะเลือกดู:

  1. โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม สีเขียว เพื่อกลับไปที่หน้าก่อนหน้านี้ หรือกดที่ปุ่ม สีเหลือง เพื่อไปยังหน้าถัดไป
  2. กดที่ปุ่ม สีแดง เพื่อเลื่อนหน้าลงหรือปุ่ม สีน้ำเงิน เพื่อเลื่อนหน้าขึ้น

  6. การรีเฟรชหน้าเว็บ:

  เมื่อ Reload Current Page แสดงขึ้นมาที่ด้านบนสุดของหน้าจอเบราว์เซอร์
  ให้เลือกที่ Reload Current Page โดยใช้ปุ่มลูกศรบนตัวรีโมท จากนั้นกดที่ปุ่ม ปุ่มเลือก


  7 การเปลี่ยนขนาดของฟอนต์:

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home
  2. ในเมนู Option เลือกที่ Show
  3. เลือกที่ Character size
  4. กด ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร


  8. การซูม:

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home
  2. ในเมนู Option เลือกที่ Zoom
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Zoom ไม่มีแสดงในเมนู Option ให้เลือกที่ Browser Settings หรือ Showจากนั้นเลือกที่ Zoom
  3. เลือกที่ Zoom In หรือ Zoom Out


  9. เมนู OPTIONS :

  1. Picture/Sound/SceneSelect: เลือกที่ Scene Select, Picture, หรือ Sound mode for Browser/Apps
  2. เปิดใน New Tab: เปิดไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือกไว้ในหน้าเว็บของแท็บใหม่
  3. หยุดการโหลดหน้าเว็บ
  4. ประวัติการดู: แสดงหรือลบประวัติการเลือกดู
  5. ตั้งเป็น Start Page: ตั้งหน้าเว็บปัจจุบันเป็นหน้าเริ่มต้น
  6. Show
   -
   Zoom: Zoom In, Zoom Out
   - Character Encoding: Auto select, Latin-1, UTF-8
   - Character Size: Large, Medium, Small
  7. Browser Settings
   -
   Javascript Set-up
   - Cookie Settings
   - Delete all Cookies