หมายเลข ID หัวข้อ : 00203637 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

Internet Browser (Opera Browser) ไม่แสดงตามปกติเมื่อมีการซูมเข้าไปในหน้า.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อจำนวนหน้าเกินหน่วยความจำที่มีให้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นั้น (Opera Browser).
เพื่อแก้ไข กรุณาออกไปก่อนและเริ่มการทำงานของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์(Opera Browser)ของท่านใหม่.