หมายเลข ID หัวข้อ : 00151078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/07/2018

รายการของ Internet Browser (Opera Browser) Speed Dial หายไป.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รายการของ Speed Dial จะถูกลบออกไปหลังจากที่ท่านออกจากเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต.

โปรดใช้ Bookmark แทน Speed Dial เพื่อทำการเก็บบันทึกหน้าเว็บที่ชื่นชอบของท่าน.