หมายเลข ID หัวข้อ : 00151078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

รายการ Speed Dial ของ Internet Browser (Opera Browser) หายไป.

    รายการ Speed Dial จะถูกลบออกไปหลังจากที่ท่านออกจาก Internet Browser (Opera Browser).
    กรุณาใช้ Bookmark แทน Speed Dial เพื่อทำการเก็บค่าหน้าเว็บที่ท่านชื่นชอบ.