หมายเลข ID หัวข้อ : 00158572 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ตัวเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต (Opera Browser) แสดงแต่หน้าจอสีขาว.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  • ออกจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Opera Browser) และเปิดขึ้นมาใหม่.
  • ถอดปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ (สายไฟหลัก) ของทีวีจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง และเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่.
  • กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวี ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
    วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.