หมายเลข ID หัวข้อ : 00158572 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ตัวเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต (Opera Browser) แสดงแต่หน้าจอสีขาว.

    • ออกจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Opera Browser) และเปิดขึ้นมาใหม่.
    • ถอดปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ (สายไฟหลัก) ของทีวีจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง และเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่.
    • กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวี ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
      วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.