หมายเลข ID หัวข้อ : 00140344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2017

หา Internet browser ไม่พบ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แม้ว่า ทีวีของท่านจะใช้งาน Internet ได้และสามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นบางตัวได้, แต่ก็ไม่ได้มีฟังก์ชั่น Internet browser มาด้วย.

เพื่อเป็นทางเลือก ขอแนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแทปเล็ตโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย.


หมายเหตุ: ถ้าหากท่านกำลังมองหาทีวีที่มี web browser เพื่อดูเว็บไซค์ที่ท่านชอบและเข้าไปใน Google Play store เพื่อดาวน์โหลดเกมส์ และแอพต่าง, ท่านอาจต้อง พิจารณาทีวีที่เป็น Android TV.