หมายเลข ID หัวข้อ : 00256512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

การเซ็ตอัปและการแก้ปัญหา YouTube

    เลือกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Service) ที่แตกต่างออกไป
    YouTube

    YouTube เป็นบริการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ ที่สมาชิกสามารถจะทำการอัปโหลดและดูคอนเทนท์วิดีโอได้ โปรดทราบว่า ไม่ได้มีการรองรับบริการ สตรีมมิ่งครบทุกอย่างทั้งหมด ในเครื่องรุ่นต่างครบทั้งหมด เครื่องรุ่นเก่าบางรุ่นอาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาอ้างอิงกับคู่มือ ผลิตภัณฑ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่่่มเติม

    เริ่มต้นใช้งาน

    การแก้ปัญหา