หมายเลข ID หัวข้อ : 00256508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

การเซ็ตอัปและการแก้ปัญหา Amazon Prime Video

    เลือกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Service) ที่แตกต่างออกไป
    Amazon Prime

    Prime Video เป็นบริการออนไลน์ที่มีให้กับสมาชิกของ Amazon Prime สำหรับการ สตรีมมิ่ง ภาพยนตร์และ เนื้อหารายการทีวี โปรดทราบว่า ไม่ได้มีการรองรับบริการ สตรีมมิ่งครบทุกอย่างทั้งหมด ในเครื่องรุ่นต่าง ๆ ครบทั้งหมด เครื่องรุ่นเก่าบางรุ่นอาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กรุณาอ้างอิงกับคู่มือ ผลิตภัณฑ์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่่่มเติม

    เริ่มต้นใช้งาน

    การแก้ปัญหา