หมายเลข ID หัวข้อ : 00243108 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2022พิมพ์

จะสามารถปิดหน้าจอ Banner ได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ:

  หมายเหตุ:

  • ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม จอแสดงผล (DISPLAY) หรือ ปุ่ม Info จะมี Info Banner แสดงออกมาหรือหายไป ถ้าหากท่านปล่อย Info Banner ให้แสดงค้างไว้บนหน้าจอ เครื่องจะแสดงเพียง 30 วินาที และจะหายไปเอง
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ Info Banner นี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานที่มีให้มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  เครื่องรุ่นต่อไปนี้มีตัวเลือกที่จะทำการซ่อน Info Banner:

  • เครื่องรุ่นปี 2563: X70 ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2562: W61G, W66G, X70G ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2561: X70F, X73F, W66F, W61F_W66F ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2560: W75E, X70E_X72E, W61E, W66E ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2559: W60D, W65D, W75D ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2557: ทั้งหมด
  • เครื่องรุ่นปี 2556: ทั้งหมด

  หมายเหตุ:

  • สำหรับ รุ่นที่ออกวางจำหน่ายหลังปี 2559 ตัวเลือกนี้จะมีให้ใน การอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต กรุณาทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อมีให้ สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • เครื่องรุ่นปี 2558 จะไม่มี ตัวเลือกนี้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อจะทำการซ่อน Info Banner

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ เซ็ตอัป (Setup)
   (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2556 และ 2557 ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
  5. เลือกที่ Info Banner
  6. เลือกที่ ปิด (Off) หรือ ซ่อนไว้ (Hidden) (ตัวเลือกอื่นได้แก่ เปิด (On) ใหญ่ (Large) หรือ เล็ก (Small))