หมายเลข ID หัวข้อ : 00243108 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2020

จะสามารถปิดหน้าจอ Banner ได้หรือไม่?

  หมายเหตุ:

  • วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับ BRAVIA TV รุ่นที่ไม่ใช่ Android TV™
  • ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม DISPLAY หรือ  Info จะมี Info Banner แสดงออกมาหรือหายไป ถ้าหากท่านปล่อย Info Banner ให้แสดงค้างไว้บนหน้าจอ เครื่องจะแสดงเพียง 30 วินาที และจะหายไปเอง
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ Info Banner นี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานที่มีให้มาพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  เครื่องรุ่นต่อไปนี้มีตัวเลือกที่จะทำการซ่อน Info Bannerได้

  • เครื่องรุ่นปี 2563: X700_X70 ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2562 W61G_WG66_W66G, XG70_X70G ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2561: XF70_X70F_X73F, WF66_W66F, W61F_W66F ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2560: WE75_W75E, XE70_X70E_X72E, WE61_W61E_WE66_W66E ซีรีส์
  • รุ่นปี 2559 WD60_W60D_WD65_W65D, WD75_W75D ซีรีส์
  • เครื่องรุ่นปี 2557: ทั้งหมด
  • เครื่องรุ่นปี 2556: ทั้งหมด

  หมายเหตุ:

  • ยกเว้นฟิลิปินส์: สำหรับ รุ่นที่ออกวางจำหน่ายหลังปี 2559 ตัวเลือกนี้จะมีให้ใน การอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต กรุณาทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อมีให้ สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • เครื่องรุ่นปี 2558 จะไม่มี ตัวเลือกนี้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อจะทำการซ่อน Info Banner

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมตคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ Setup
   (สำหรับเครื่องรุ่นปี 2556 และ 2557 ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
  5. เลือกที่ Info Banner
  6. เลือกที่ Off หรือ Hidden (ตัวเลือกอื่นได้แก่ On Large หรือ Small)