หมายเลข ID หัวข้อ : 00235986 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

เคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Walkman ให้สูงสุด

  เครื่อง Walkman ใช้แบตเตอรี่ แม้จะอยู่ในตอนสแตนด์บายการเล่น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง ถ้าหากเครื่องเล่นนั้นอยู่ในโหมด สแตนด์บายเป็นระยะเวลานาน ถ้าหากมี แอปพลิเคชัน หลายตัวทำงานอยู่ การสิ้นเปลือง แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นด้วยและเวลาการใช้งานจะสั้นลงไป อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการใช้งาน การตั้งค่า และ อุณหภูมิ

  คำถามที่พบบ่อยนี้ จะแสดงถึงวิธีการลดความสิ้นเปลืองของ แบตเตอรี่ และเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ได้นานขึ้น 


  การตั้งค่าเพื่อให้ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด

  ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver)

  การเปิดฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver) จะสามารถช่วยลดความสิ้นเปลืองของ แบตเตอรี่ลงได้เมื่อระดับของแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งฟังก์ชัน ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver) ให้ทำงานที่ระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ที่ต้องการได้ 

  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)

  2. เลือกที่ แบตเตอรี่ (Battery)

  3. เลือกที่  ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver)

  4. ตั้ง เปิดโดยอัตโนมัติ (Turn on automatically) ไปเป็น On
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเลือก เปิดตอนนี้ (TURN ON NOW) ฟังก์ชัน ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver) จะเปิดการทำงานเลยโดยไม่คำนึงถึงระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

  5. ตั้งค่าของ ที่ xx% (AT xx%) ไปที่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ
   หมายเหตุ: ฟังก์ชัน ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery Saver) จะเปิดการทำงานเมื่อ ระดับที่เหลืออยู่ของ แบตเตอรี่ถึงค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้

   

  การตั้งค่าอื่น ๆ

  ท่านสามารถจะลดการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ได้ โดยการเปลี่ยนวิธีการใช้เครื่องเล่นของท่าน ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่:

   เนื้อหาวิธี การตั้งค่า
  1ปิดเพาเวอร์ด้วยตนเอง เมื่อท่านไม่ได้ใช้เครื่องเล่นนั้น
  1. ในขณะที่หน้าจอเปิดอยู่ กดค้างที่ปุ่ม  (Power) นาน 2 วินาที
  2. เลือกที่  Power off
  2ปรับ การตั้งค่าเวลา ปิด (Sleep) ของหน้าจอให้สั้นลง
  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่  ตั้งค่าภาพ (Display) - Sleep
  3. ตั้งเวลาให้สั้นลง
  3ปิดการปรับเสียงทั้งหมด
  1. เลือกที่ การปรับเสียง (Sound adjustment)
  2. ปรับ   ฟังก์ชัน Direct Source ไปที่ เปิด (On)
  4ปิดบริการของ ตำแหน่ง (Location) เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ ความปลอดภัยและตำแหน่ง (Security & Location) - ตำแหน่ง (Location) ในหมวดของ ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
  3. ปรับ   ใช้ตำแหน่ง (Use location) ไปที่ ปิด (Off)
  5ปิด Wi-Fi เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ เครือข่าย และ อินเทอร์เน็ต (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet))
  3. ปรับ   Wi-Fi ไปที่ ปิด (Off)
  6ปิดแอปต่าง ๆ เมื่อท่านไม่ได้ใช้งาน
  1. โดยที่ไม่ได้ล็อกหน้าจอ แตะที่  (ภาพรวม (Overview)) ใน แถบ การนำทาง (Navigation bar) ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
  2. ปัดขึ้นแอปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือปิดแอปที่กำลังทำงานอยู่ โดยการปัดหน้าจอไปทางขวาและเลือกที่ ปิดทั้งหมด (CLEAR ALL)
  7ปิด Bluetooth เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานอยู่
  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (Connected devices) - การกำหนดการเชื่อมต่อ (Connection preferences) - Bluetooth
  3. ปรับ   Bluetooth ไปที่ ปิด (Off)
  8ปิด NFC เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานอยู่
  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (Connected devices) - การกำหนดการเชื่อมต่อ (Connection preferences)
  3. ปรับ NFC ไปที่ Off
  9ลดระดับ ความสว่างของหน้าจอลง
  1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ ตั้งค่าภาพ (Display) - ระดับ ความสว่าง (Brightness level)
  3. ขยับลง  ไอคอนของตัวเลื่อน เพื่อลดความสว่างลง


  หมายเหตุ: เมื่อใช้ใน สภาวะแวดล้อมอุณหภูมิที่หนาวเย็น อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่จะสั้นลง 

  ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น ปฏิกิริยาทางเคมีจะอ่อนลง และพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะลดต่ำลง แบตเตอรี่ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เต็มที่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น ถึงแม้ว่า ท่านจะชาร์จไฟแบตเตอรี่มาเต็มแล้วในสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นกว่า อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงได้เมื่อท่านใช้ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น (ถ้าหากท่านกลับเข้าสู่สภาวะแวดล้อมที่อบอุ่น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้)

  อุณหภูมิ

   


  เกี่ยวกับ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่แบบชาร์จได้แบบลิเธียม (Lithium-ion) จะลดความจุของ การชาร์จไฟและระยะเวลาที่ใช้งานได้ลงไปทีละน้อย ตามจำนวนรอบของการชาร์จประจุไฟ / การคายประจุไฟ และช่วงระยะเวลาของการใช้งาน

  ถ้าต้องการลดการเสื่อมสภาพ และยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่:

  • การหยุดทำการชาร์จไฟให้กับ แบตเตอรี่ก่อนที่จะเต็ม (ไม่ชาร์จไฟจนถึง 100%) จะสามารถช่วยลดความเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ลงได้
  • ถ้าหาก แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ มีการเก็บไว้ในระยะเวลาที่ยาวนานในสภาวะที่ แบตเตอรี่นั้นไฟหมดหรือมีการชาร์จไฟไว้เต็ม แบตเตอรี่นั้นมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพลงไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเสื่อมสภาพ ให้ทำ การชาร์จไฟ แบตเตอรี่ไว้ที่ประมาณ 50% ทุก ๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี

  เวลาการเปลี่ยนโดยประมาณ:

  • จำนวนรอบของ การชาร์จประจุไฟ / การคายประจุไฟ ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ และสภาวะของการใช้ จะสามารถส่งผลกระทบต่อความจุของแบตเตอรี่และลดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ลงไปได้
  • ถ้าหาก ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงไปเหลือครึ่งหนึ่ง ดังที่ระบุไว้ในคู่มือหลัง การชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว แสดงว่า แบตเตอรี่นั้นได้เวลาที่จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ท่านจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องได้อย่างไร ?