หมายเลข ID หัวข้อ : 00202921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

จะใช้เวลานานเท่าใด ในการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ในตัวของลำโพงหรือเครื่องเล่นออดิโอ?

    เวลาการชาร์จไฟจะแปรผันไปตามจำนวนกำลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และสภาวะของแบตเตอรี่. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาการชาร์จไฟ, ให้ดูในรายละเอียดสเปคและคู่มือที่จัดมาให้กับลำโพงหรือเครื่องเล่นออดิโอของท่าน.

    ถ้าหากท่านใช้เครื่องเล่น ให้่ตรวจเช็คดังต่อไปนี้เพิ่มเติม.

    • เมื่อท่านใช้เครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หรือท่านไม่ได้ใช้เครื่องเล่นมาแล้วระยะหนึ่ง ให้ทำการชาร์จไฟจนกระทั่ง Full แสดงขึ้นมาในสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่.
    • เวลาการชาร์จไฟจะยาวนานขึ้น ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ.
    • เวลาการชาร์จไฟจะใช้เวลายาวนานมากขึ้น ถ้าหากท่านทำการโอนถ่ายไฟล์ออดิโอไปด้วยในระหว่างที่ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่.